People want to work at organizations
that have a purpose, a deeper dimension of meaning
and usefulness than mere profit or sales.

Purpose - Wij verbeteren de wereld achter de voordeur van mensen

Deze mensen bereiken wij o.a. via banken, ziekenhuizen en gemeenten. Wij helpen deze organisaties door actief te werken aan het voorkomen en verhelpen van schulden en ziekten.

We verbinden verschillende organisaties, afdelingen en mensen met elkaar om gemeenschappelijk verbeteringen aan te brengen in de wereld van mensen achter de voordeur. Daarbij helpen we organisaties om het niveau van hun dienstverlening te verbeteren door hun performance transparant te maken.

Purpose zet ‘harde’ consultancy methoden in om ‘zachte’ doelen te verwezenlijken. Zo gebruiken we data- en factbased methoden zoals benchmarking met als doel om klantgerichtheid en sociale performance te verhogen.

Onze werkwijze 

 

We werken voor onze klanten en met onze klanten om samen tot de best mogelijke oplossing te komen. Onze aanpak kenmerkt zich door een aantal belangrijke elementen.

 

Binnen zowel de fysieke als de financiële gezondheid is onze aanpak hetzelfde. We proberen de mens volledig in beeld te krijgen, door bijvoorbeeld customer / patiënt journey’s. Het is van belang om de klant / patiënt bewust te maken van het probleem dat zich voordoet, na bewustwording ontstaat de mogelijkheid om een patiënt / klant in beweging te krijgen, zelf regie te nemen over zijn / haar probleem. Wij helpen bedrijven, banken en zorginstellingen bij het aanreiken van passende, eigentijdse tools; dus bijvoorbeeld gamification.

Naast focus op de klant is focus op de eigen bedrijfsperformance ook van belang; het mes snijdt aan twee kanten. Dit doen we door dataverzameling, analyse en benchmarking. Naar aanleiding van performance begeleiden wij bedrijven bij verbeter –en verandertrajecten.

Lees meer...

Onze ideeën: Anders dan anderen

 

Purpose vindt dat het ‘waarom’ en de maatschappelijke relevantie meer centraal moeten komen te staan in het denken en handelen van bedrijven. Het lijkt wel of een crisis nodig is om stil te staan bij het bestaansrecht van een bedrijf. In onze ogen zouden bedrijven zich veel vaker dieperliggende vragen moeten stellen.

Lees meer...

Background image