Blog
Gedrag, de motor achter leefstijlverandering

Gedrag, de motor achter leefstijlverandering

Wist u dat 95% van ons handelen voortkomt uit onbewust gedrag? Gewoontes zijn hardnekkig.

Want hoe zit het met uw persoonlijke voornemens? En draait het vitalitaliteitsprogramma op uw werk nog altijd op volle touren? Is er nog altijd zoveel animo?

Hoe komt het toch dat goede voornemens beperkt blijven tot voornemens? Waarom is volhouden zo moeilijk?

 

Purpose geeft inzicht in de overheersende elementen die gedrag bepalen binnen uw bedrijf en bouwt samen met u aan een stevig vitaiteitsprogramma waardoor medewerkers echt empowert worden.


Volhouden3 111976676620

Op naar een gezonde leefstijl

 

We leven in een tijd waarin leefstijlverandering niet alleen op 1 januari ‘hot’ is, maar gedurende het hele jaar aandacht krijgt. Eind 2018 is het preventieakkoord gesloten en sinds 1 januari 2019 worden gecombineerde leefstijlinterventies vanuit de basisverzekering vergoed. En gelukkig maar, want we kunnen allemaal wel wat gezonder worden. Maar ondanks alle aandacht is het moeilijk om ook echt gezonder te leven.

 

Blijvend gedrag veranderen

 

Gedrag speelt een cruciale rol in het laten beklijven van een leefstijlverandering. En gedragsverandering is helaas veel makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral omdat de gewenste beloning (fit worden) ver in de toekomst ligt maar de verleiding, bijvoorbeeld van een lekker stukje chocolade, zich dominant in het heden manifesteert. Toch is het mogelijk om gedrag blijvend te veranderen.

 

Kennis, sociale normen, mogelijkheden en motivatie zijn essentieel

 

  1. Wanneer we denken aan het stimuleren van gezond gedrag wordt regelmatig eerst gekeken naar het aanreiken van kennis. Dat zie je alleen al aan deze twee bekende campagnes over bijvoorbeeld gezondheid: “Snoep verstandig, eet een appel” en “Alcohol maakt meer kapot dan je lief is.”. Iets in de trant van: beide campagnes beklijven wel, maar zetten nauwelijks aan tot echte actie. Voor leefstijlverandering is meer nodig.
  2. Heersende normen, persoonlijke overtuigingen en groepsdruk zijn dominante factoren in het vertonen van gedrag. Drink als scholier maar eens géén red bull als de hele klas het wel doet. Rolmodellen kunnen overigens helpen om dit patroon te doorbreken.
  3.  In de omgeving van de persoon moeten er ook mogelijkheden worden geboden om nieuw gedrag te faciliteren en oud gedrag te ontmoedigen. Op kantoren worden er tegenwoordig zit-sta bureaus en / of fietsstoelen geplaatst om beweging te bevorderen.
  4. Tenslotte is motivatie belangrijk om ander gedrag te vertonen. De krachtigste motivatie komt van binnenuit. De drive om fit te worden om nog lang van de kleinkinderen te kunnen genieten kan een hele sterke zijn. Maar ook externe motivatie in de vorm van een beloning kan helpen om nieuw gedrag te vertonen.

 

De invloed van jouw omgeving

 

Ben jij degene die zijn goede voornemens aan de wilgen heeft gehangen? Of was het yogagroepje op je werk eerst druk bezocht en nu niet meer? Ga dan eens na waar het aan ligt. Ontbreekt het aan motivatie? Is er sprake van een heersende gewoonte? Binnen veel bedrijven wordt er koffie voor collega’s gehaald, waanzinnig sociaal natuurlijk, maar er is er dan maar één die in beweging komt. Een heersende groepsnorm maakt ook vaak dat interventies niet beklijven, bijvoorbeeld; “Bij ons in het bedrijf is er toch een soort ongeschreven regel dat je vooral moet blijven werken. Naar buiten voor een wandeling is toch minder geaccepteerd.”

 

Krachtige leefstijl interventies

 

Purpose helpt bedrijven bij het bedenken van krachtige interventies die de gezondheid van medewerkers bevordert. Dit doen wij door diepgaand inzicht te krijgen in de hierboven beschreven vier gedragselementen. Na analyse worden in co-creatie met het betreffende bedrijf interventies bedacht.

 

Voor Jumbo hebben wij recentelijk een strategisch vitaliteitsprogramma ontwikkeld, waarin empowerment van medewerker de driver was. Meer weten? Neem contact op met Leonie Braskamp.

 
Geef een reactie