Grip op de keten: quickscan schuldhulpverlening in Leeuwarden

Strategie en beleidsvorming

Grip op de keten: een quickscan in drie stappen

 

In 2021 gaat de gemeente Leeuwarden een nieuwe aanbesteding schrijven voor schuldhulpverlening. Om dat te kunnen doen moet de gemeente antwoord vinden op een aantal vragen. De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe kunnen inwoners met geldzorgen het best geholpen worden? De gemeente vroeg daarom aan Purpose om onderzoek te doen naar de schuldhulpverlening in Leeuwarden. Hoe is de hulpverlening nu georganiseerd? Wat zijn de grootste knelpunten in de keten? En welke innovaties zijn er in Nederland die gebruikt kunnen worden om de keten te vernieuwen? 

 

Om met elkaar deze vragen te kunnen beantwoorden hebben we de volgende stappen doorlopen:

 

1. De terugblik: knelpunten in kaart

In 11 interviews en twee werksessies brachten we samen met de gemeente, het Platform Armoede en Schulden Fryslân, beroepskrachten en vrijwilligersorganisaties uit de stad in kaart hoe schuldhulpverlening nu is georganiseerd in Leeuwarden. Met elkaar stelden we vast wat er goed gaat, maar ook wat de grootste knelpunten zijn die vroegtijdige en goede hulpverlening in de weg kunnen staan. Voor zowel de zakelijke keten (gericht op ondernemers) als de particuliere keten (voor alle andere inwoners) prioriteerden we de grootste knelpunten die als eerste aangepakt moeten worden.

 

2. De inspiratie: trends, ontwikkelingen en best practices

Door middel van een literatuurstudie en vanuit onze ervaring in andere gemeenten onderzochten we welke mogelijkheden er zijn om in te spelen op de belangrijkste knelpunten. Concreet brachten we in kaart wat de belangrijkste trends, ontwikkelingen en best practices zijn op het gebied van preventie, vroegsignalering, curatieve schuldhulpverlening en nazorg.

 

3. De vooruitblik: de ideale keten

Samen met de partners uit de stad stelden we in twee aparte werksessies vast wat de belangrijkste uitgangspunten zijn die ervoor zorgen dat inwoners met geldzorgen het best geholpen kunnen worden. Voor zowel de zakelijke als de particuliere keten ontwierpen we zo stap voor stap de ideale keten.

 

Resultaat: concrete handvatten om inwoners beter te helpen door meer grip op de keten

Het resultaat van de quickscan is een gedeeld beeld in de stad van de grootste knelpunten die goede hulpverlening in de weg kunnen staan én een overzicht van concrete aanbevelingen om die knelpunten op te lossen. Met deze informatie kan de gemeente Leeuwarden een aanbestedingstraject ingaan waarmee meer inwoners in de stad nog beter geholpen kunnen om geldzorgen snel te signaleren en duurzaam te verhelpen.

 

Meer weten over dit project?

Heb je vragen over de opzet en belangrijkste inzichten van dit onderzoek, of wil je meer weten over hoe wij bij Purpose dit soort projecten aanpakken? Neem contact op met Marian Broere van Purpose.

 

 


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case