Longlab: oplossing voor goede zorg(verleners) dichterbij?

Conceptontwikkeling

COPD komt steeds vaker voor in Nederland. Dat is zorgelijk, want COPD kent een hoge mortaliteit en ziektelast. Veel patiënten hebben geen recente diagnose of individueel behandelplan en de zorgverlening is niet altijd optimaal. Diagnoses blijken vaak niet te kloppen omdat de klachten van astma en COPD op elkaar lijken, coördinatie tussen zorgverleners laat nog wel eens te wensen over en de (digitale) structuur om zelfregie aan de patiënt te geven ontbreekt. De zorg voor COPD en astma moet dus anders, vindt ook longarts Renée van Snippenburg. Renee is werkzaam bij Saltro en wil het astma- en COPD-zorgpad in Utrecht vernieuwen. Daarom vroeg ze adviesbureau Purpose om te helpen bij het creëren van een gedragen concept. De centrale vraag: hoe kan astma- en COPD-zorg patiëntgerichter, effectiever en efficiënter?

 


Zorg met een purpose: ontwikkeling van een astma- en COPD-zorgcontinuüm

Om dit vraagstuk in co-creatie op te lossen hebben we de volgende stappen doorlopen:

 

1. De toets

We begonnen met een basisidee van Renee dat we toetsten bij verschillende betrokkenen in het longzorglandschap. Zo spraken we met het Longfonds, longartsen van verschillende ziekenhuizen en met (kader)huisartsen en POH’s uit de regio. Door het idee te toetsen kregen we scherp welke perspectieven we centraal moesten zetten, in welke behoeften het vernieuwende concept moet voorzien en wat de belangrijkste obstakels zijn.

 

2. De vormgeving

We werkten de input uit in een vernieuwd concept: transmurale zorg die is ingebed in het zorgcontinuüm rondom astma- en COPD-patiënten, met digitale mogelijkheden voor zorg op afstand. Co-creatie is hierbij het sleutelwoord; met betrokken stakeholders organiseerden we twee workshops om de ideeën verder te brengen en door te ontwikkelen tot een gedragen concept.

We schreven hier eerder een blog over: klik hier om meer te lezen over het concept

 

3. Het businessplan

Tot slot brachten we de ideeën samen in een uitgewerkt businessplan. We beschrijven in dit plan wat het probleem van het astma- en COPD-zorglandschap precies is en hoe het Longlab hier op inspeelt door goede zorg(verleners) dichterbij de patiënt te brengen. We hebben ook verschillende scenario’s opgesteld voor de businesscase van het Longlab. De maatschappelijke businesscase, tot slot, toont aan hoe groot de besparingen zijn op tweedelijnsverwijzingen en ziekenhuisopnames.

 

Resultaat: longzorg van hoge kwaliteit voor iedere longpatiënt tegen lagere zorgkosten 

Het Longlab biedt astma- en COPD-patiënten in de regio Utrecht toegang tot laagdrempelige, effectieve en efficiënte zorg. Waar een toenemende groep COPD-patiënten nu nog vaak rondloopt met een ontoereikende diagnose en behandelplan, brengt het Longlab de expertise van longartsen dichter naar de eerste lijn en voorkomt het onnodige reguliere zorg in de tweede lijn. De digitale inrichting van lokale ‘Hubs’ en de communicatie tussen zorgverleners versterkt en verbetert de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg. De inbreng van een breed netwerk aan experts en het gebruik van telemonitoring verbetert de gezondheid en de tevredenheid van patiënten. De verbeteringen in zorg resulteren ook in een doelmatiger besteding van zorgbudgetten. Het Longlab voorkomt exacerbaties, ziekenhuisopnames en onnodig medicijngebruik én bevordert de zelfregie van de patiënt.

 

Implementatie en opschaling

Op basis van het businessplan is Saltro inmiddels aan de slag gegaan met de opzet en inrichting van het Longlab. Ondertussen worden er ook gesprekken gevoerd met zorgverleners in andere regio’s en denkt Saltro na over uitbreiding naar andere ziektebeelden. Kortom: het Longlab heeft een enorm potentieel in zich.

 

Meer weten over dit project?

Heb jij vragen over de ontwikkeling van integrale zorgconcepten, of wil je meer weten over hoe wij bij Purpose dit soort integrale zorgconcepten ontwikkelen? Neem contact op met Jeroen Ester van Purpose.