Blog

Consumenten bijbrengen uit een ‘financieel coma’

In een bijeenkomst met Wijzer in Geldzaken (WIG) afgelopen vrijdag 31 mei in Den Haag en in aanwezigheid van Koningin Maxima, kwam een bijzonder interessant onderwerp ter sprake. Uit onderzoek van WIG blijkt namelijk dat consumenten afwachtend zijn, terwijl de crisis van ze vraagt om te bewegen. Consumenten hebben het gevoel het overzicht kwijt te zijn. Slechts één op de drie consumenten verdiept zich in de gevolgen van de crisis voor hun eigen financiële situatie. Hoe kun je nu de consument activeren?

 

Maar is die consument nu echt zo passief? Zelf horen we van financieel dienstverleners dat consumenten aanzienlijk meer aflossen dan enkele jaren geleden. Paul Schnabel (Sociaal Cultureel Planbureau) en Esther Mirjam Sent (Universiteit Nijmegen) lieten zien dat consumenten momenteel hun persoonlijke balans opschonen. Schulden worden afbetaald en spaargeld opgebouwd, waardoor ze de hand op de knip houden. Tegelijkertijd nemen de vaste lasten steeds verder toe en neemt het inkomen al jaren af. Nederland verarmt zienderogen en consumenten bereiden zich voor op ‘zwaar weer’. Dus consumenten zijn wel degelijk in beweging.

 

Enerzijds toont het onderzoek aan dat veel klanten passief zijn, terwijl we bij financieel dienstverleners blijkt dat consumenten juist in beweging zijn. Wat is er nu waar? Het zou heel goed kunnen zijn dat er groepen zijn die in beweging zijn en dat er tevens groepen consumenten zijn die passief zijn. Financieel dienstverleners hebben met beide groepen te maken. De kunst is nu om de passieve consumenten in beweging te krijgen en de consumenten die al in beweging zijn te faciliteren.

 

Naast de media en overheid, spelen financieel dienstverleners een belangrijke rol om mensen bij te brengen uit een ‘financieel coma’. Maar dan zullen ze veel actiever moeten worden dan gebruikelijk is. Nu is het natuurlijk wel zo dat consumenten al het idee hebben dat ze overspoeld worden door aanbiedingen. Maar met relevante, gerichte communicatie op de juiste momenten door de financieel dienstverleners en in het belang van hun klanten, nemen de kansen toe op beweging. Wanneer dit ondersteund wordt door goede marketing en voorlichting, dan moet het mogelijk zijn om klanten aan te zetten tot meer bewustzijn, betrokkenheid en constructieve actie.Reacties

John

Da's lekker, vinden we dat de consument in beweging moet komen. Eerst zorgen we ervoor dat die in een financiele coma terecht komt en vervolgens willen we dat de klant zelf wakker wordt. De vraag doemt op of de financiele dienstverlening al uit haar eigen coma is. Klanten zijn actiever dan we allemaal denken. Zo zijn er klanten die al jaren bezig zijn het hoofd boven water te houden. En wat dacht je van die klanten die ook al -soms jaren - bezig zijn in contact te komen met hun adviseur, omdat ze hulp nodig hebben, maar geen product. Een middel dat het in coma zijn enigszins in stand houdt is het nog steeds bestaand wantrouwen jegens de aanbieders van financiele diensten, Lees: de banken. Willen we iedereen wakkeer krijgen en houden dan vraagt dit, zoals je schrijft, een gezamenlijke inspanning. Geen regels om regels in stand te houden, niet meer wijzen naar de ander, Enfin. genoeg stof voor discussie en om over na te denken.


Geef een reactie