Foto
Foto
Foto
Foto

Strategie en beleidsvorming

We ontwikkelen een succesvolle strategie door een vraagstuk grondig te analyseren vanuit verschillende perspectieven. Natuurlijk starten we bij de klant, inwoner of patiënt. Waar nodig haken we experts aan. Met als resultaat: een actieplan gericht op de toekomst.

 

Hiervoor zetten we de volgende tools in:

 


Marktanalyses

Op basis van beschikbare informatie en aanvullend onderzoek brengen we voor een markt/domein de spelers, hun proposities, de doelgroepen en/of kerncijfers in kaart


Scenario planning & trendanalyse

Op basis van desk research, data-analyse en in sessies met stakeholders brengen we trends in kaart en/of formuleren we mogelijke scenario’s voor de toekomst


Strategie hackathons

We organiseren pressure cooker sessies om met alle stakeholders het vraagstuk te doorleven en interventies te ontwikkelen


Gap analyse

Om tot een nieuwe strategie te komen analyseren we wat de benodigde stappen zijn, van de huidige situatie naar realisatie van de ambitie