Anders kijken, anders denken, anders doen
Dit is Purpose

Wij geloven dat het anders kan

Wij zijn een groep gepassioneerde professionals: strategen, onderzoekers en ontwerpers met de overtuiging dat het anders kan. We werken altijd vanuit onze leidende principes. We luisteren goed naar onze klanten, maar hebben ook een eigen visie op maatschappelijke vraagstukken. We nemen daarom regelmatig het initiatief voor nieuwe trajecten. Alles met het doel om welzijn, welvaart en gezondheid in de huiskamer te verbeteren.

 

Samen werken aan maatschappelijke vraagstukken

Het verbeteren van kwaliteit van leven of  het verbeteren van de kwaliteit van het bedrijfsleven. Daarvoor komen wij ons bed uit! Positieve impact hebben op de fysieke, financiële en mentale gezondheid van Nederland.  Want dit vormt de basis van ons bestaan.  Positieve impact realiseren wij nooit alleen. Dit bereik je door krachten te bundelen. Wij werken dan ook intensief samen met veel verschillende publieke en private partijen. De onderwerpen waar wij iedere dag met hart en ziel aan werken sluiten aan bij een aantal  Sustainable Development Goals van de United Nations.

  

SDG1) Geen armoede en schulden

Een einde maken aan armoede, overal en in al zijn vormen

 

SDG 3) Goede fysieke en mentale gezondheid

Zorg voor een gezond leven en bevorder welzijn voor alle leeftijden

  

SDG 8) Goede banen en goede economie

Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei & fatsoenlijk werk voor iedereen

 

SDG 17) Partnerships voor de doelstellingen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

 

Wij werkten onder andere al met:


Samen impact op kwaliteit van leven

  • SDG1: Geen armoede en schulden

  • SDG 3: Goede gezondheid & welzijn

  • SDG 8: Goede banen & economische groei

  • SDG 17: Partnerschappen om doelstellingen te realiseren