Hoe maak je zichtbaar wat een gemeentelijke schuldenaanpak oplevert?

Onderzoek

Wij zijn trots op de lancering van de JPF Monitor: de tool die inzicht geeft in de effectiviteit van de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds voor deelnemende gemeenten en Stichting JPF.

 

In opdracht van Stichting JPF en in samenwerking met One2Ten ontwikkelden wij in het afgelopen half jaar een landelijke JPF Monitor. Deze monitor verzamelt gedurende het gehele hulpverleningstraject informatie over de ontwikkeling van jongeren op verschillende leefgebieden (bijv. werk, gezondheid, thuissituatie, financiële vaardigheden) en de beleving (geluk, zelfvertrouwen, e.d.) van jongeren. Deze informatie wordt opgehaald via vragenlijsten die trajectbegeleiders en jongeren invullen gedurende het traject. De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een uitgebreid dashboard, waar deze ook worden vertaald naar een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA).

 

1. Aanleiding: effectmeting JPF
Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is een succesvol initiatief dat binnen de Haagse proeftuin ‘Schuldenlab070’ tot stand is gekomen. JPF biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal.

De aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds is een succes en intussen schaalt Stichting JPF de methodiek op naar meerdere gemeenten. Om zowel (potentieel) deelnemende gemeenten, investeerders, als de Stichting JPF zelf inzicht te geven in de effectiviteit van de aanpak wil de stichting een landelijk instrument voor effectmonitoring laten ontwikkelen.

 

2. Vraagstelling: ontwikkel een landelijk monitoringinstrument

De stichting JPF heeft ons gevraagd om een landelijk monitoringinstrument te ontwikkelen. Het doel van dit instrument is om de (korte en lange termijn) effecten van de JPF-aanpak in beeld te brengen. Het monitoringsinstrument moet inzicht geven in:

 

 1. Management informatie: aantal jongeren in traject, gemiddelde doorlooptijd, uitval, gemiddelde schuldsituatie, etc.
 2. Ontwikkeling van jongeren op verschillende leefgebieden: werk/opleiding, gezondheid, inkomen, dagbesteding, financiële zelfredzaamheid, etc.
 3. Ontwikkeling in de beleving van jongeren: kwaliteit van leven, zingeving, gezondheid, dagelijks functioneren, etc.
 4. Maatschappelijke Kosten en Baten: maatschappelijke baten in euro’s afgezet tegen de kosten, zowel op korte als lange termijn.

 

Het instrument moet ook kunnen worden ingezet voor een collectief leerproces tussen de deelnemende JPF-gemeenten.

 

3. Aanpak: bestaande software klantbelevingsmonitor is vertrekpunt voor effectmonitor JPF

Onze aanpak is gestoeld op drie jaar ontwikkeling van de ‘Klantbelevingsmonitor’.  In twee versies van de Klantbelevingsmonitor hebben we in de afgelopen 3 jaar ongeveer 700 cliënten in schuldhulpverlening gevolgd bij 10 gemeenten. Hierin werden zowel schuldhulpverleners als cliënten gevraagd naar hun ontwikkeling en beleving in het schuldhulpverleningstraject.

 

De bestaande software en de geleerde lessen vanuit de ‘Klantbelevingsmonitor’ hebben we als basis genomen bij de ontwikkeling van de JPF-monitor. We hebben de monitor vervolgens ontwikkeld in vier stappen: 

 

 1. Ontwikkeling van het onderzoeksraamwerk, de vragenlijsten, registratieportal en dashboards op verschillende autorisatieniveau ‘s
 2. Ontwikkeling van de software samen met onze partner One2Ten
 3. Praktijktoets met 2 deelnemende JPF-gemeenten
 4. Vastlegging en overdracht van de monitor

 

Hierbij hebben we in elke stap intensieve co-creatie en het gebruiksgemak voor de hulpverlener en jongere voorop gesteld.

 

4.     Resultaat: een landelijke monitor bestaande uit drie onderdelen

Het resultaat is een landelijke monitor bestaande uit drie onderdelen:

 

 1. Een online portaal waarin trajectbegeleiders jongeren opvoeren en behaalde resultaten van jongeren registreren
 2. Verschillende vragenlijsten die de ontwikkeling en beleving van jongeren uitvragena.
  a. Trajectbegeleider vult 7x een vragenlijst in m.b.t. de ontwikkeling van de jongere
  b. Jongere vult 7x een korte vragenlijst in m.b.t. zijn/haar beleving
 3. Dashboards op verschillende autorisatieniveau ’s die de resultaten van de JPF-aanpak helder weergeven op basis van de antwoorden uit de vragenlijsten en de geregistreerde resultaten in de portal

 

De landelijke monitor is inmiddels opgeleverd en overgedragen aan de Stichting JPF en deze gaat vanaf begin 2023 in productie voor deelnemende gemeenten.


“De vragenlijst is makkelijk in te vullen en de vragen zijn duidelijk”
- Jongere
“Het portaal en de vragenlijsten zijn helder en makkelijk te gebruiken. Alle jongeren die de vragenlijst getest hebben waren positief”
- Trainingsbegeleider
Afbeelding Testdata

Bekijk hier de aanpak van de JPF Monitor!

terug naar praktijkcase overzicht | volgende case