Hoge werkdruk groeiend probleem voor veel organisaties

Hoge werkdruk groeiend probleem voor veel organisaties 

Steeds meer organisaties hebben te maken met een hoge (ervaren) werkdruk en dat leidt tot grote problemen. Eén op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten. Dit soort klachten komen voor in allerlei sectoren, van financiële instellingen (14,4%) tot de gezondheidszorg (15,1%). De jaarlijkse kosten van verzuim door werkstress zijn voor werkgevers zo’n twee miljard euro (bron: TNO/CBS). 

 

Goede analyse van hoge werkdruk vraagt meer dan een medewerkers-engagement-enquête 

Hoge werkdruk en werkdrukbeleving worden bepaald door een combinatie van factoren, die elkaar beïnvloeden en versterken. Het gaat niet alleen om het werk zelf (de hoeveelheid werk, piekbelasting, hoge kwaliteitseisen), maar ook door de manier waarop het is georganiseerd (onduidelijke rolverdeling, inefficiënte processen, te strakke controlemechanismen) en door het leiderschap (top-down, weinig sociale ruimte, laag vertrouwen). 

 

Veel organisaties doen jaarlijks een enquête om de tevredenheid en/of betrokkenheid van hun medewerkers te meten. Om werkdrukproblemen goed in kaart te brengen vinden wij het echter belangrijk meerdere invalshoeken te combineren, zodat de onderliggende oorzaken en patronen boven tafel komen. We kijken ook naar de bredere context van de organisatie en bedrijfscultuur.

 

Werkdrukonderzoek geeft antwoord op belangrijkste vragen en legt basis voor oplossingen

Purpos heeft een werkdrukonderzoek ontwikkeld dat het probleem bij organisaties in kaart brengt, als basis voor verbetering. Het Purpose werkdrukonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen, waarmee we feiten, meningen en observaties combineren tot één goed totaalbeeld. Op die manier komen ook dwarsverbanden en dieperliggende oorzaken boven tafel. 

 

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 

  1. data-uitvraag (bijv. verzuimcijfers, organisatiestructuur en trends in medewerkerstevredenheid)
  2. uitgebreide enquête onder alle medewerkers 
  3. diepte-interviews met management en medewerkers 

 

Waar mogelijk benchmarken we de uitkomsten met vergelijkbare organisaties uit dezelfde sector. 

 

Uitvoering van het onderzoek duurt ongeveer zeven weken. De uitkomsten van het werkdrukonderzoek vormen een stevige basis voor mogelijke oplossingen om de werkdruk(beleving) te verbeteren. 

 

Voor meer informatie over deelname aan het Purpose werkdrukonderzoek: neem contact op met Sylvia de Bruijnterug naar praktijkcase overzicht | volgende case