Aanmeldformulier informatiesessie Klantmonitor 2021

Nu de publieksrapportage is afgerond starten we de nieuwe versie van het onderzoek: Klantmonitor 2021. Het traject zal een jaar lopen, van juni 2021 tot dezelfde maand in 2022. De jaren daarna willen we dit verder uitbouwen. De Klantmonitor 2021 geeft gemeenten de mogelijkheid om de effectiviteit van aanpassingen aan beleid en werkwijze te volgen. Hierdoor komen we met elkaar in een leercyclus op weg naar effectiever schuldhulp. Omdat we elke 6 weken reflectiesessies houden met hulpverleners en beleidsmakers kunnen de gemeenten van elkaar leren. Ook gaan we een dashboard voor hulpverleners ontwikkelen. Hiermee kunnen hulpverleners de beleving van hun eigen klanten zien, en erop acteren.

 

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een van de twee webinars:

3 juni -09.00 uur óf 10 juni - 16.00 uur

 


Informatiesessie Klantmonitor 2021 (10 juni - 16.00 uur)

We delen publieke uitkomsten & schetsen Klantmonitor 2021


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding.Op dit formulier is onze privacy policy van toepassing