Meer Utrechters beter helpen met passende armoederegelingen

“Sinds de crisis van 2009 - 2013 is Nederland economisch hersteld van de zwaarste crisis sinds de

Tweede Wereldoorlog. Veel mensen hebben van het economisch herstel geprofiteerd. Maar het blijkt

dat lang niet alle groeperingen in de samenleving in gelijke mate hebben gedeeld in de economische

voorspoed. Door de snelle verspreiding van het coronavirus zal de groep die niet heeft geprofiteerd

gezelschap krijgen van grote groepen die traditioneel niet bekend zijn met armoederegelingen

In de afgelopen jaren is gebleken dat regelmatig geld overblijft voor het bestrijden van armoede. Hoe

kan dit? Zijn regelingen bekend bij de doelgroepen? Is het aanvraagproces te complex? Of moeten de

regelingen juist zo gehouden worden, zodat mensen hun best ervoor moeten doen? Dit dilemma

vraagt om een herbezinning van de klassieke armoederegelingen. Dit onderzoek kan hier een bijdrage

aan leveren. Dit om meer Utrechters die het de komende tijd nodig zullen hebben, beter te helpen”

Dick - Jan Abbringh (oprichter van Purpose)


Onderzoek bekendheid en toegankelijkheid armoede en schuldenregelingen

terug naar praktijkcase overzicht | volgende case