Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in

Edwin van Staveren, nieuwe associate bij Purpose

Sinds september heeft Edwin van Staveren zich als associate bij Purpose aangesloten. Wij zijn superblij met Edwin in ons netwerk en kijken er naar uit om samen mooie dingen te gaan doen. Wij spraken hem over zijn achtergrond en zijn motivatie om de samenwerking met ons op te zoeken.

 

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Edwin van Staveren. De rode draad in mijn werk is het leveren van een bijdrage aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken die van directe invloed zijn op het leven van mensen. Ik heb daar - met overigens een achtergrond als onderwijskundige - op diverse manieren aan gewerkt. Onder andere als directeur in het basisonderwijs, als educatief uitgever, als directeur van een beroepsopleidingsinstituut en als manager van het sociaal domein bij gemeenten.

 

De afgelopen jaren was ik onder andere ambtelijk secretaris van de G40 themagroep ‘armoede en schulden’, deelnemer aan het door het ministerie van SZW geïnitieerde ‘brede schuldenoverleg’, bestuurslid bij Divosa, lid van de SER commissie ‘werkende armen’, voorzitter van de begeleidingscommissie van het UWV onderzoek ‘wisselende inkomsten voor mensen met een arbeidsbeperking’ en lid van de reference group van het European Social Network. Sinds maart 2020 ben ik bestuurssecretaris van de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie.

 

Waarom nu ook associate bij Purpose?

Al bij de start van mijn loopbaan, als directeur van een basisschool in een achterstandswijk, kwam ik in aanraking met mensen voor wie het leven, zowel sociaal alsook financieel, niet eenvoudig is. Sociaal maatschappelijke opgaven hebben daarna, vanuit verschillende invalshoeken, steeds onderdeel uitgemaakt van mijn werkzaamheden.

 

Purpose werkt aan innovaties die praktisch uitvoerbaar zijn en richt zich daarbij op de mensen die daar daadwerkelijk baat bij hebben. Purpose opereert in het hart van de maatschappelijke opgaven van deze tijd: armoede en schulden, behoud van vitaliteit, het verplaatsen van zorg en duurzaamheid. Vraagstukken waarbij ‘meer van hetzelfde’ niet helpt, maar een fundamenteel andere manier van kijken en handelen nodig is. Met de mens als vertrekpunt. Dat doet Purpose op een gedurfde, onafhankelijke en zakelijke wijze. Daar voel ik me bij thuis.

 

 


terug naar nieuwsoverzicht
Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in