Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in

Hypotheeksector staat klaar voor klanten met coronagerelateerde hypotheekproblemen

De afgelopen periode heeft Purpose intensief samengewerkt met 20 organisaties uit de hypotheeksector. Dit plan is gestart vanuit de positieve intentie klanten nog beter te helpen. Purpose deed de coördinatie en penvoering, en heeft de scenario-analyse opgesteld.

 

Een specifieke groep huishoudens is door de coronapandemie financieel geraakt door verlies van werk of inkomen, met mogelijke hypotheekproblemen tot gevolg. Het gaat met name om mensen met flexibele inkomens en huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de hypotheekmarkt door meer dan twintig organisaties uit de hypotheeksector die hun krachten hebben gebundeld.  


De hypotheeksector heeft de krachten gebundeld om samen vooruit te kijken naar de mogelijke lange termijn gevolgen van de coronapandemie op de hypotheekmarkt. De resultaten zijn gebundeld in het plan Krachten bundelen voor hypotheekklanten’.


Sylvia de Bruijn (projectleider): "We zijn er als Purpose trots op wat we met ons team, samen met NHG en zoveel vertegenwoordigers uit de sector, hebben neergezet."

Purpose deed de overall coördinatie en penvoering, in nauwe samenwerking met NHG, die als initiatiefnemer bij dit project is betrokken. Om nog beter te kunnen anticiperen op een onzekere toekomst hebben we een scenarioanalyse opgesteld. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar ‘mogelijke toekomsten’ die helpen om gezamenlijk perspectief te bepalen. Zo kunnen de meer dan 20 betrokken organisaties sneller inspelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.


Kajsa Ollongren (demissionair Minister van BZK):
“Goed dat de hypotheeksector de gevolgen van corona heeft onderzocht en met het plan haar krachten heeft gebundeld. Hiermee staat de sector klaar om kwetsbare groepen nog beter te ondersteunen.”

Oplossingen

Vanuit de financiële sector worden relevante hypotheektrends al goed gemonitord, zoals de inzet van betaalpauzes, achterstandsregistraties en gedwongen verkopen. Voor een antwoord op de vraag “Hoe de sector klaar blijft staan voor getroffen huishoudens, nu en straks?” biedt het plan concrete handvatten. In specifieke gevallen zijn maatwerkoplossingen mogelijk voor door corona getroffen hypotheekklanten. Zo is er de ‘Inkomensverklaring Ondernemer’ voor een betere beoordeling van hypotheekaanvragen van ondernemers met een tijdelijke inkomensdip door corona. Deze oplossing kan breder bekend worden gemaakt bij klanten en adviseurs, en verantwoord worden ingezet.
Klanten met (dreigende) betalingsproblemen kunnen eerder in beeld worden gebracht door de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen en buiten de sector te versterken. Zo kan er gezamenlijk worden gezocht naar oplossingen om grotere problemen te voorkomen. Goede voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en Schakel! (met NVVK).

 

Groeiend optimisme, alertheid blijft nodig

Door adequaat handelen door klanten, de overheid en de sector, zijn de hypotheekproblemen tot nu toe beperkt gebleven. Er is optimisme over het economisch herstel en betalingsproblemen op de hypotheekmarkt zijn momenteel lager dan ooit. Zo is het aantal verstrekte betaalpauzes sinds begin dit jaar nauwelijks toegenomen en is het aantal actieve betaalpauzes gedaald. Toch blijft alertheid op mogelijke hypotheekproblemen op de middellange termijn nodig, met name voor huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren. Het is belangrijk dat de hypotheekmarkt toegankelijk blijft voor mensen die tijdelijk financieel getroffen zijn door de uitzonderlijke situatie van de pandemie.

 

De sector grijpt het momentum aan om samen te blijven werken aan verbeteringen en nieuwe initiatieven voor klanten op de hypotheek- en woningmarkt. Het doel: samen zorgen dat mensen die getroffen worden door de coronapandemie op verantwoorde en zorgeloze wijze kunnen (blijven) wonen in een koopwoning. Nu en in de toekomst. Door samen te werken initiëren de organisaties nieuwe en versterken ze bestaande oplossingen, met behoud van individuele invulling door marktspelers. Het plan richt zich met name op de gevolgen van de coronapandemie voor hypotheekklanten, maar veel oplossingen zijn ook toepasbaar voor mensen die door andere oorzaken ondersteuning nodig hebben.

 

Co-creatie hypotheeksector

Het plan is ontstaan vanuit een gezamenlijk gevoel van urgentie tijdens een bijeenkomst van het Platform Hypotheken begin 2021. Tijdens een intensief co-creatietraject hebben vertegenwoordigers van hypotheekaanbieders, consumentenorganisaties zoals Vereniging Eigen Huis en Nibud, vertegenwoordiging vanuit schuldhulpverlening, brancheverenigingen en advies- en distributiepartijen de handen ineengeslagen.

 

Meer weten?

Bekijk dan hier het volledige plan ‘Krachten bundelen voor hypotheekklanten’.


Betrokken partijen
Het plan is opgesteld in co-creatie met diverse organisaties uit de hypotheeksector: ABN AMRO, Adfiz, Aegon, CMIS Franchise/Hypotheekshop, De Hypotheker, Hypotheken Data Netwerk (HDN), ING, MUNT Hypotheken, Nibud, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nationale-Nederlanden, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), NVVK, Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), Rabobank, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), Triodos Bank, VCN Hypotheekservice, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de Volksbank. 


terug naar nieuwsoverzicht
Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in