Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in

Leercyclus Meten en Monitoren in het Sociaal Domein

Hoe meet je resultaat van je inzet?

Wat is het precieze effect van interventies, projecten en beleid in het sociaal domein? Dat is vaak niet bekend. Een gemiste kans, want je wilt bijvoorbeeld natuurlijk graag weten of een bepaalde aanpak bij schuldhulpverlening goed werkt. Of wat het je oplevert als je jongerenwerk in een school organiseert.


Met effectmetingen leer je meer over het effect en wat er beter kan, kun je besluiten waar je mee verder moet en kun je de uitgave van publiek geld beter verantwoorden. Een lastig aspect is dat het vaak complex is en methodologische kennis vergt om (ongrijpbare) uitkomsten te meten. En het kost geld om een goede effectmeting uit te laten voeren. Last but not least: hoe betrek je inwoners en professionals bij de meting?

 

Inspiratie, uitwisseling en praktische oefening

In de leercyclus Meten & Monitoren ga je aan de slag met een casus om te leren hoe je effectmeting kan gebruiken om te leren en verantwoorden in het sociaal domein. Samen met experts en andere deelnemers leer je hoe en wanneer je besluit welke projecten en beleidsonderdelen je wilt onderzoeken. Je leert ook hoe je dat doet en hoe je de uitkomsten van dat onderzoek betekenis geeft en gebruikt om te leren en verbeteren. Dat alles als belangrijke opmaat naar een lerend sociaal domein!

 

Aanmelden voor de leercyclus kan via het formulier onderaan de pagina.

 

Meten en monitoren in vier modules

De leercyclus bestaat uit vier modules, verdeeld over vier bijeenkomsten. Aan het begin van de leercyclus stuur je je eigen casus in. Daarmee ga je vervolgens tijdens de cyclus aan de slag. Geen casus bij de hand, geen nood: je kunt ook kiezen voor de door ons ingebrachte casus. Tijdens de bijeenkomsten bieden we je begeleiding en advies en kun je oefenen met de casus. Aan het eind van de leercyclus presenteren alle deelnemers de uitkomst en opbrengst van hun casus.


De 4 modules

Module 1: effectmetingen in een lerende organisatie - Waarom is effectmeting belangrijk?  

In deze module reflecteer je op de rol van effectmeting in je eigen organisatie. In hoeverre wil je organisatie sturing geven aan de inzet in het sociaal domein op basis van meten, monitoren en onderzoek?

 ✓ Meten en monitoren in het sociaal domein: kansen en blokkades.

 ✓ Visie op de plek van effectmeting in jouw organisatie: continu leren.

 ✓ Criteria om te bepalen wat je wel en niet onderzoekt.

 

Module 2: ontwerpen van metingen - Hoe maak ik het ongrijpbare meetbaar?

Je gaat aan de slag met het ontwerpen van onderzoek, ook voor aanpakken waarvan de uitkomsten onmeetbaar lijken.

 ✓  Handvatten voor het ontwerpen van onderzoek.

 ✓  Onderzoek naar de waarde van preventieve aanpakken.

 ✓  Meetmethodieken voor losse interventies, programma’s en beleid.

 ✓  Gebruik van kennis over wat werkt: werkzame elementen en beschreven interventies.

 

Module 3: uitvoeren van metingen - Hoe maak ik van meten geen last maar een lust?

In deze module staat de uitvoering van het onderzoek centraal en reflecteer je op het effectief betrekken van inwoners en professionals.

 ✓ Concrete tips voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van data.
 ✓ Dichten van de scheiding tussen uitvoering en onderzoek: betrekken van professionals.

 ✓ Participatief onderzoek: betrekken van inwoners.

 

Module 4: leren en verbeteren - Hoe zorg ik dat stakeholders echt iets doen met de uitkomsten?

Nu je weet hoe en wanneer je kunt meten en monitoren, leer je in de afsluitende module hoe je de uitkomsten van je onderzoek in kan zetten voor positieve en blijvende verbetering.

 ✓ Betrekken van professionals, inwoners en de organisatie bij het leren van effectmetingen.

 ✓ Opzetten en implementeren van een continue verbetercyclus.

 

Wil jij meer leren over effectmetingen in het sociaal domein?

Deze leercyclus is voor opdrachtgevers en uitvoerders van effectmetingen in het sociaal domein. We denken daarbij aan bestuurders en managers, beleidsadviseurs, gemeentelijke controllers, accountants en onderzoekers in dienst van de gemeente en/of uitvoeringsorganisaties.

  • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen of uitvoeren van effectmetingen.
  • Je wilt (meer) leren over hoe effectmetingen bij kunnen dragen aan leren en verbeteren.

 

Wil je vrijblijvend verder praten over of deze leercyclus iets voor jou is? Mail dan uiterlijk 3 februari 2023 naar j.finkjensen@purpose.nl. Of schrijf je in via het formulier onderaan de pagina.

 

Planning

  • Introductie: donderdag 2 maart 2023 – 15:00-17:00 – online

  • Dagprogramma: dinsdag 14 maart 2023 – 09:00-17:30 – Utrecht

  • Terugkomsessie: donderdag 30 maart 2023 – 14:30-17:00 – online

  • Middagprogramma: donderdag 13 april 2023 – 13:00-17:30 – Utrecht

 

Het team

Purpose

  • Frank van Jeveren, senior adviseur en expert meten en monitoren
  • Jonathan Fink-Jensen, adviseur en expert meten en monitoren

 

Met inhoudelijke bijdragen van Movisie

  • Annette van den Bosch, senior adviseur en onderzoeker doen wat werkt
  • Karin Sok, senior adviseur inwonerparticipatie, kwaliteit en outcome

 

Prijs

€ 2.495,- p.p. (excl. btw)


Meld je aan voor de leercyclus!

Schrijf je in via onderstaand formulier!


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding! Je hoort zo snel mogelijk van ons. Op dit formulier is onze privacy policy van toepassing
terug naar nieuwsoverzicht
Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in