Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in

Een nieuwe associate voor Purpose: Philémonne Jaasma

Mijn naam is Philémonne Jaasma. Ik woon (en werk vaak ook) in Eindhoven, de stad van technologie, design en kennis. Ik ben als het ware een product van die stad: afgestudeerd aan de faculteit Industrial Design (design) van de Technische Universiteit (tech) en daarna gepromoveerd (kennis). Mijn onderzoek richtte zich op de rol van ontwerp (instrumenten, proces en principes) in het bevorderen van multi-stakeholder samenwerkingen. Met name door het ontwerpen van instrumenten, diensten en processen voor inwoners- en overheidsparticipatie.

 

Mijn werk, onder de naam cocosmos, richt zich met name op het onderzoeken van behoeftes en drijfveren van verschillende belanghebbenden en de conceptontwikkeling om van deze inzichten tot nieuwe proposities te komen. Voorbeelden van mijn werk zijn het onderzoeken en bevorderen van samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties die financiële ondersteuning bieden in Den Haag, het onafhankelijk begeleiden van participatie-/cocreatieprocessen rondom gebiedsontwikkelingen of conceptontwikkeling voor mixed-use gebouwen of middels visuele storytelling stakeholders betrekken bij de ontwikkeling van beleid in het sociaal domein.

 

In Purpose vind ik een heel fijne samenwerkingspartner om vanuit gedegen onderzoeksmethodiek en inhoudelijke expertise bestaande systemen open te breken door creatieve interventies en design methodieken. Purpose schuwt complexe problematiek en warrige speelvelden van stakeholders niet. Sterker nog: Purpose neemt initiatief en kiest er vaak voor om zelf het voortouw te nemen om vernieuwing met positieve impact op gang te brengen. En daar draag ik maar wat graag mijn steentje aan bij. 

 


terug naar nieuwsoverzicht
Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in