Eindhoven pakt regie op armoede en schulden

Strategie en beleidsvorming

Vanaf november 2019 hebben we als Purpose de gemeente Eindhoven begeleid in de ontwikkeling van het armoede en schuldenbeleid. De gemeente heeft Purpose geselecteerd uit zes partijen om onderzoek te doen naar beleid en uitvoering op het gebied van armoede en schulden. Hierna hebben we als Purpose de gemeente begeleid met het schrijven van een beleidsplan dat een forse reductie van armoede en schulden nastreeft. Na het akkoord van het college op 7 mei, zal het op 9 juni in de gemeenteraad worden behandeld.

 

Onderzoek naar armoede en schulden

 

Van  november tot en met maart hebben we een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar armoede en schulden in Eindhoven. Hierin hebben we in nauwe samenwerking met gemeente en ketenpartners de volgende stappen gezet:

 

1.      Vaststellen van de relatieve situatie van armoede en schulden in Eindhoven

 

2.      Analyse van het functioneren van armoederegelingen en de keten van schuldhulpverlening

 

3.      Ontwikkeling van visie, doelen en toekomstplan schuldhulpverlening

 


Onderzoek armoede en schuldenbeleid en toekomstperspectief

terug naar praktijkcase overzicht | volgende case