Patiënt Journey met Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét Voedingsziekenhuis, werkt al meer dan 10 jaar aan goede aandacht voor voeding in de patiëntenzorg. Daarin werkt het ziekenhuis nauw samen met Wageningen University & Research en is de Alliantie Voeding in de Zorg opgericht om optimale voedingszorg te realiseren en onderzoeksprojecten te ontwikkelen. In dit project werkt Purpose samen met hen aan een patient journey om voeding, vanuit de patiëntbeleving, te verankeren in de  zorgpaden van borst- en darmkanker.

 

We brengen het feitelijke zorgpad én de emotionele beleving van de patiënt in kaart

Het project omvat 3 fasen. In fase 1 brengen we het zorgpad in kaart, door middel van interviews met o.a. verpleegkundig specialisten en alle relevantie informatie die beschikbaar is over het zorgpad. We brengen alle contactmomenten in het zorgproces in kaart en bekijken wat er nu al aan contact is op het gebied van voeding.

 

In de 2e fase interviewen we patiënten die net het zorgpad hebben doorlopen. We vragen hen terug te kijken op hun behandeling. We brengen in kaart hoe patiënten de behandelperiode hebben ervaren. Hoe hebben ze zich gevoeld en hoe hadden ze zich willen voelen? Hierbij focussen we op de emotionele en functionele beleving in relatie tot voeding en eten. Welke rol speelt voeding tijdens de behandelperiode en welke behoeften zijn er wel en welke zijn niet vervuld? We gaan hierbij op zoek naar belangrijke momenten voor de patiënt en koppelen deze aan bestaande of nieuwe contactmomenten in het zorgpad. In de 3e fase gebruiken we deze kennis om verbeterconcepten te ontwikkelen.


WP 20180228 15 59 36 Pro 112002019089

Met goede voedingszorg bijdragen aan kwaliteit van leven

De resultaten van de patiënt journey geven inzicht in de behoeften en wensen van patiënten in relatie tot voeding. Met de inzichten en verbeterconcepten kunnen de betrokken partijen de zorg verbeteren, nieuw onderzoek opstarten én vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei de aandacht voor voeding in de medische zorg optimaliseren. 

 

Voor meer informatie over dit project of over patient journey development: neem contact op met Dick Jan Abbringh.


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case