Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in

Purpose onderzocht toegankelijkheid armoede regelingen Utrecht

De Coronacrisis heeft een grote impact op de financiële gezondheid van Utrechters. In 2019 had 1 op de 7 Utrechters een laag inkomen (2019) , maar dit aantal gaat hoogstwaarschijnlijk snel stijgen. Voor deze Utrechters bestaan er armoederegelingen, maar de aanname is dat deze niet voor iedereen even bekend en toegankelijk zijn. Het gaat dan om de U-Pas, Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag en de kwijtschelding van lokale belastingen. Om meer Utrechters sneller en beter te kunnen ondersteunen heeft de Gemeente Purpose gevraagd hier onderzoek naar te doen. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Het rapport komt binnenkort beschikbaar.

 

De ervaring van Utrechters centraal

Om antwoord te kunnen geven op de vraag van de gemeente hebben we het onderzoek in drie fasen verdeeld, namelijk het in kaart brengen van 1) de regelingen en hun feitelijke aanvraagproces, 2) de verschillende doelgroepen, hun kenmerken en hun bekendheid met de regelingen en 3) de ervaringen van Utrechters met het aanvraagproces. In de onderzoeken van Purpose stonden de ervaringen van Utrechters centraal. We zijn daarom in gesprek gegaan met bijna 30 Utrechters en bijna 20 hulpverleners en experts. Zo hebben we een goed beeld gekregen van de bekendheid en toegankelijk van de verschillende regelingen onder verschillende groepen Utrechters.

 

Mogelijkheden om de bekendheid en toegankelijkheid te vergroten

Het onderzoek heeft geleid tot allerlei mogelijkheden om de bekendheid en toegankelijkheid van de regelingen te vergroten. Voor de recent ontstane coronacrisis geeft dit handvatten om de grotere groepen Utrechters die nu hulp nodig hebben, sneller en beter te kunnen ondersteunen. Het adviesrapport ligt nu bij de gemeenten en zal later openbaar gemaakt worden.

 

Ben je benieuwd naar dit onderzoek? Of wil je zelf een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met Doekes Prakken.


terug naar nieuwsoverzicht
Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in