31-10-2017 | Voeding in het transmurale zorgpad

Samenwerking Alliantie Voeding in de zorg

Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in

 

Samenwerking Alliantie Voeding in de zorg & Purpose

 

Wij geloven dat inzicht in de ‘emotionele reis’ van de patiënt rondom voeding helpt om functionele adviezen en vernieuwende ideeën optimaal te laten renderen in het transmurale zorgpad.

 

De patiënt van tegenwoordig is veelal thuis in behandeling en verblijft niet langer dagen of weken in het ziekenhuis. De ligduur is kort, en veelal worden behandelingen poliklinisch verricht.

Daarbij groeit het besef onder steeds meer medici en bestuurders over de functie van goed ‘eten en drinken’, voor tijdens en na behandeling. Goed eten en drinken verhoogt de kans op genezing en verbetert de kwaliteit van leven. Dit is goed nieuws; want genezen is topsport en goede voeding is daarbij noodzakelijk! Het enige probleem is dat voeding bij een aantal ziektebeelden een levensthema kan worden omdat de sensatie van eten radicaal verandert. Het kan pijn doen, de smaak van eten kan verdwijnen of veranderen en er kunnen slikproblemen ontstaan. Dit maakt dat het ritueel rondom koken tot negatieve emoties kan leiden en dit vermindert de kwaliteit van leven van patiënten

 

Purpose heeft de ‘Alliantie Voeding’ in de Zorg voorjaar 2017 benaderd om een nieuwe emotionele patiëntreis uit te voeren, die gericht is op voeding. De Alliantie en Purpose beogen hiermee de gehele ‘voedingsreis’ van de patiënt in kaart te brengen voor, tijdens en na de behandeling. Dit gaan we doen door gebruik te maken van bestaande informatie die in het Voedingsziekenhuis van Nederland al beschikbaar is. Na deze deskresearch gaan we door middel van diepgaande interviews onder borst -en darmkanker patiënten inzichten genereren. Deze moeten uiteindelijk leiden tot vernieuwende ideeën in het transmurale zorgpad. De implementatie van deze ideeën leiden in potentie tot een grotere veerkracht en verbetering van de kwaliteit van leven onder beiden patiëntgroepen.

 

Voor vragen over deze Journey kunt u contact opnemen met Purpose.

 


Wij geloven dat alleen de patiënt ons kan vertellen hoe 'zorg' het beste kan worden ingeregeld.Overzicht nieuws