Blog

Sustainable finance: van verdien naar bedienmodel

2011 09 26 MVO Purpose Distributiecongres v1 0

Na een leuke en inspirerende rondtocht langs MVO-afdelingen van financieel dienstverleners in Nederland, spreekt Dick Jan Abbringh vandaag op het IIR Distributiecongres. Purpose gaat in haar lezing in op drie belangrijke thema’s:

 

(1)  Waar komt de financiële sector vandaan met het oog op sustainable finance?

(2)  Waar staat de financiële sector op dit moment op gebied van duurzaamheid? Wat doen banken en verzekeraars al maatschappelijk verantwoord in hun huidige dienstverlening?

(3)  Wat is de visie van Purpose op ‘the way forward’?

 

Via deze blog willen we alvast een doorkijkje geven naar onze visie waarbij we ons hebben laten inspireren door Umair Haque (A New Capitalist Manifesto). Purpose stelt dat er 5 fundamentele wijzigingen nodig zijn in het denken anno nu:

 

1. Van ‘strategie’ naar ‘purpose’ - Om te voorkomen dat klanten worden ‘geofferd op het altaar van de winstgevendheid’ is het van belang om een coherente ‘purpose’ te ontwikkelen. Dit is een duurzame en coherente filosofie wat de diepere waarde is van de onderneming voor maatschappij en klant. Dit gaat vanzelfsprekend verder dan de huidige strategie in veel organisaties, maar behelst veel meer een set aan waarden, die ten grondslag moeten liggen aan alle activiteiten van een organisatie

 

2. Van ‘waarde propositie’ naar ‘waarde conversatie’ - Financieel dienstverleners ontwikkelen hun proposities veelal binnenskamers. In plaats daarvan zouden zij veel meer met klanten in gesprek moeten gaan. Het resultaat is een waarde conversatie, die tot stand is gekomen door de interactie tussen vraag en aanbod

 

3. Van ‘waardeketen’ naar ‘waarde cyclus’ - Bij het denken in waarde cycli gaat de gedachte automatisch uit naar een productieomgeving. Toch zijn wij van mening dat juist dit principe belangrijk is binnen de financiële dienstverlening. Op dit moment wordt een financieel product afgesloten in een bepaalde tijdsgeest zonder dat dit vervolgens op gezette momenten in de toekomst wordt afgezet tegen de dan geldende economische en wettelijke achtergrond. Financieel dienstverleners zouden de producten van hun klanten regelmatig onder de loep moeten nemen en kosteloos moeten aanpassen in hun belang als zij een beter of meer geschikt product hebben ontwikkeld

 

4. Van ‘benutten’ naar ‘beschermen’ – In het verleden neigden financiële instellingen onder druk van de marktwerking naar een optimale benutting van het marktpotentieel. Het is hierbij van belang dat een dienstverlener niet ‘klant gezwicht’ opereert, maar juist haar klanten beschermt tegen overdadige afname. Deze wijziging van de grondhouding behelst een fundamentele wijziging in het denken

 

5. Van ‘producten’ naar ‘diensten’ Veel transactiefocus is ontstaan door financiële dienstverlening te definiëren als producten die verkocht kunnen worden zoals TV’s en potten pindakaas. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid, aangezien financiële producten feitelijk uitgestelde diensten zijn. Als je een hypotheek koopt, dan ontvang je een lening met een looptijd. Gedurende deze looptijd kan en zal er veel veranderen voor deze klant. Door juist de dienstverlening te benadrukken en het verdienmodel hierop aan te passen ontstaat een duurzame relatie en wordt voorkomen dat voordelen uit de toekomst worden ‘geleend’ en kosten naar de toekomst worden verschoven

 

De complete congrespresentatie is te vinden op onze site: www.purpose.nl!Geef een reactie