Zo pakken we dat aan. Samen met jou.

Verandering en innovatie brengen

Practice what you preach                     Practice what you preach

We doen projecten met maatschappelijke relevantie. Zonder uitzondering zijn het spannende, uitdagend en soms bijna onmogelijke opdrachten. Het gaat ons namelijk niet om de omvang, maar om de relevantie. We willen net als onze klanten dat er daadwerkelijk wat verbetert!

 

Compact en slagvaardig

We werken bij voorkeur volgens de Agile benadering, waarbij we in korte sprints zichtbare resultaten boeken. Practice what you preach. Mensen onderschrijven dit profiel: ze vinden onze projecten verfrissend en energiek. Onze werksessies inspirerend.

 

Niet voor, maar met onze klanten

We schrijven geen dikke rapporten voor onze klanten, maar werken intensief samen met de medewerkers van onze klanten. Co-creatie staat bij ons voorop. De Purpose mensen willen resultaten boeken, maar zijn vooral ook gericht op samenwerken.  In geïntegreerde Purpose-klant teams werken we in gezamenlijkheid naar het einddoel. Hierdoor blijft opgebouwde kennis achter bij onze klanten.

 

Innovaties initiëren

We ontwikkelen met onze klanten baanbrekende business modellen. Daarvoor organiseren we onder andere hackathons, en gebruiken we customer journey mapping en service design. Wij volgen relevante technologische ontwikkelingen op de voet: data-analytics, gedragswetenschappen, blockchain technologie, en eigenlijk alle ontwikkelingen waarvan we vermoeden dat ze bij kunnen dragen aan het "gezond" maken van mensen.

 

Om ontwikkelingen niet alleen bij, maar ook vóór te blijven, onderhouden we nauwe contacten met andere koplopers om ons heen. Waar het kan, werken we samen. Daarvoor benutten we ons eigen Purpose-netwerk. Maar we schuiven ook graag aan bij Fintech Holland en CX Circle waarbinnen wij actief zijn. 

 

Effectieve veranderaanpak

Zo zetten we onze kennis, ervaring en methoden in voor een effectieve veranderaanpak. Van ideevorming via besluitvorming naar implementatie. Of dat ook werkt? In de zin van: gaat dat lukken? Met zoveel innovatie in ons DNA en de drijfveren van onze opdrachtgevers en onszelf, kan het antwoord niet anders zijn: yes, it can! 

 Customer en patient journeys

Samen inspiratie opdoen Samen inspiratie opdoen

Hoe krijg je klanten ECHT in beweging? Veel van onze klanten worstelen met hoe ze hun klanten of patiënten kunnen stimuleren om ‘gezond’ gedrag te vertonen. Customer Journeys kunnen daarbij helpen. Door ‘klantreizen’ te visualiseren, brengen we behoeften en gedrag van de doelgroep in kaart, en ook de onderliggende drijfveren, percepties en emoties

 

In beweging

Zo’n klantreis levert de juiste basis voor ‘triggers’ en interventiemomenten om op effectieve manieren gedrag te veranderen. Want dát is de belangrijkste vraag: hoe krijg je de mensen die het betreft zelf in beweging? Hoe bied je hen op de meest effectieve manier inzicht, hulp en advies om problemen de baas te worden en te blijven?  We streven daarbij naar de ontwikkeling van een totaal nieuwe klantervaring, de zogenaamde ‘transformatieve ervaring’. Doel is dat de klantervaring blijvende verandering stimuleert.

Betere ervaringen

Met deze nieuwe inzichten als basis maken we een ontwerp voor een nieuwe klantreis, een zogenaamd service design. Vaak is die reis gebaseerd op innovatieve online toepassingen, gecombineerd met persoonlijke hulp en advies.  Zodat de hypotheekklant met een betalingsachterstand, de ziekenhuispatiënt met voedingsproblemen en alle anderen zelf ervaren dat het beter wordt. Organisatieontwikkeling

Waarde creëren Waarde creëren

Organisaties van de toekomst zullen een hoge mate van ‘Purpose’ moeten combineren met wendbaarheid en gebruik van nieuwe technologie. We merken in de praktijk dat veel organisaties hier niet klaar voor zijn. Daarom krijgt Purpose vaak de vraag om te helpen bij de ontwikkeling van moderne businessmodellen die dit kunnen combineren.

  

Scherp op informatie

Zo richten we ons op oplossingen om de regie beter te beleggen, de informatievoorziening scherper in te steken, begeleiding beter te organiseren, wellicht de huidige werkwijzen anders in te richten, en meer. Alles met één doel: maatschappelijke waarde creëren voor die thema’s die het verschil maken: financiële en fysieke gezondheid. Het resultaat is het (her) ontwerp van jouw business en organisatie. Wel degelijk met… bestáánsrecht! 

 Benchmarking

In één klap inzichtelijk In één klap inzichtelijk

Hoe kun je aantonen wat werkelijk ‘gezond’ is voor klanten en patiënten? Wat werkt wel en niet? Wat wij doen, is data van waarde voorzien: te beginnen met het omschrijven van relevante businessvragen. Vervolgens ontwikkelen wij frameworks om beschikbare data te selecteren en te vertalen naar cijfers en inzichten. Zij maken uw maatschappelijke prestaties inzichtelijk.

 

De maat voor innovatie en verandering

Inzicht in de eigen gelederen is één aspect van verbeteren. Jouw focus op de hele keten of markt is minstens zo waardevol. Wij zetten daarom marktbrede benchmarks op, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. We doen dat bijvoorbeeld al voor afdelingen bijzonder beheer hypotheken en zorgverzekeraars. Hiermee helpen we zowel individuele spelers als hele markten aan een ijkpunt. Als maat voor specifieke inspanningen voor innovatie en verandering. Op basis waarvan wij jou graag adviseren. Heel gericht.