Wil je
met jouw
organisatie
bijdragen
aan
vernieuwing?
positieve
impact
maken?

draagvlak
creëren?

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Doen met Purpose

Wil je inzicht, vernieuwing, baanbrekende ideeën? Op eigen initiatief of op uitnodiging van organisaties werken we aan een meer sociale samenleving.

Over ons

Purpose ziet en voelt ongelijkheid in de maatschappij. Dat kan anders. We zijn er voor organisaties in het publieke en private domein die door ‘anders denken en anders doen’ maatschappelijke vraagstukken willen aanpakken.

Onze innovaties

Veel van ons onderzoek en strategisch werk leidt tot vernieuwende concepten. In het sociaal domein, zorg of schuldhulpverlening. Resultaatgericht betekent bij Purpose dus ook echt resultaat. Wij zijn trots op deze sprekende sociale innovaties:

Onze opdrachtgevers

Anders denken.
Anders doen.