In het kort

De Sociaal Incasso toolbox is een verzameling van praktische instrumenten om sociale incasso ambities werkelijkheid te maken.

De toolbox bestaat uit

Meetlat

Maak sociaal incasseren concreet door met je team te reflecteren op je huidige incassoproces en de stappen die je wil zetten

Leidraad

Krijg concrete handvatten om jouw samenwerkingsafspraken met incassopartners sociaal incasso-proof te maken

Calculator

Een tool om de effecten van sociaal incasseren voor jouw organisatie, klanten en de maatschappij te berekenen [in ontwikkeling]

Footprint

Een tool om de bijdrage van jouw incassoproces aan SDG 1 (geen armoede) meetbaar en inzichtelijk te maken [in ontwikkeling]

Klantbeleving

Een tool om te onderzoeken of jouw transitie naar sociaal incasseren ook merkbaar is voor je klanten [in ontwikkeling]

Is jouw organisatie hier al klaar voor?

We werken samen aan praktische tools om het incassoproces te verbeteren, zoals de meetlat en de leidraad. De tools helpen managers om keuzes te maken, impact te meten en kosten en baten te berekenen en inzichten onder klanten te verzamelen. Dit helpt bij het maken van samenwerkingsafspraken met incassopartners.

Wil je écht aan de slag met de verbeteringen in je proces? En als team verder komen met sociaal incasseren? Neem contact op voor een maatwerktraject en/of sluit aan bij SI-professionals. Het platform waar doeners en aanjagers van de incassowereld samenkomen om tools te ontwikkelen, van en met elkaar te leren.

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.