Waar ons hart
en hoofd vol van is

Evaluatie pilot animatieplatform

Evaluatie van de pilot met 7 gemeenten en Plangroep voor een animatieplatform in schuldhulpverlening

05-06-2023 #publicaties

Publieksrapportage klantbeleving

Vier jaar onderzoek naar de klantbeleving en effectiviteit van schuldhulpverlening binnen 12 gemeenten.

19-04-2023 #publicaties
Koningin Maxima met rapport voor NVVK 90 jaar: Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening

Impactmeting over de waarde van financiële hulpverlening

Resultaten van impactmeting over schuldhulp is gepresenteerd aan koningin Máxima tijdens het NVVK-jubileumcongres.

12-04-2022 #publicaties

Geldstress en gezondheid bij gezinnen

Onderzoek voor FNO Zorg voor kansen naar initiatieven die geldstress bestrijden.

15-12-2021 #publicaties

Effectmeting Jongeren Perspectief Fonds 2021

De effecten van het Jongeren Perspectief Fonds in beeld.

05-09-2021 #publicaties

Krachten bundelen voor hypotheekklanten

Analyse pandemie-effecten op huishoudens en handelingsperspectieven voor de hypotheekmarkt.

08-07-2021 #publicaties

Stabilisatiefase in schuldhulp: succes- en faalfactoren

Onderzoek voor Schouders Eronder naar de succes- en faalfactoren in de stabilisatiefase van schuldhulp.

15-05-2021 #publicaties

Onderzoek naar klantbeleving in schuldhulpverlening

Klantbeleving blijkt bepalende factor voor effectiviteit van schuldhulpverlening.

05-05-2021 #publicaties

Onderzoek naar armoede en schulden in Eindhoven

In samenwerking met de gemeente Eindhoven is de situatie en beleving rondom armoede en schulden onderzocht.

10-05-2020 #publicaties

Verbetering van armoederegelingen voor Utrechters

Onderzoek naar het verbeteren van de bekendheid en toegankelijkheid van armoederegelingen in Utrecht.

25-03-2020 #publicaties

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.