#Publicaties

Evaluatie pilot animatieplatform in schuldhulpverlening

05-06-2023

Evaluatie

Pilot animatieplatform

Veel (kwetsbare) inwoners worden geconfronteerd met ingewikkelde procedures en onderwerpen. Wat is een goede oplossing voor begrijpelijke voorlichting?

In een pilot met 7 gemeenten en financieel hulpverlenersorganisatie Plangroep onderzocht Purpose de toepassing van een animatieplatform voor kwetsbare schuldhulpcliënten.

Evaluatie Pilot Animatieplatform 2023

Download rapport

Informatie publicatie

Samenwerking

Indiveo

Jaar

2023

Team

Doekes en Art-Jan

84% van de hulpverleners geeft aan graag te willen blijven werken met de uitleganimaties (‘Divi’s’).

Het animatieplatform biedt kansen in de financiële hulpverlening voor kwetsbare cliënten. De lessen uit de pilot helpen bij verdere optimalisatie van deze animaties en het platform in het sociaal domein.

“Door de filmpjes was het voor mij gelijk duidelijk wat voor hulp er mogelijk was. En als iets duidelijk is, dan ben ik gerustgesteld en veel minder gespannen.”

Abdel - cliënt

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.