Onderzoek
met Purpose

Maak impact en meet impact. We laten niets aan het toeval over en baseren ons werk op data en feiten. 

Onderzoek de impact met team Purpose

Meetbaar en merkbaar

We kijken naar ‘harde’ cijfers en combineren die met de ‘zachte’ verhalen van mensen. Van diepte-interview, klantbelevingsmonitor tot een benchmark. Met een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse brengen we bijvoorbeeld in kaart wat een interventie de maatschappij kost én oplevert.

Of wil je het effect van sociale innovatie meten, maar loop je vast in de complexiteit ervan? En hoe maak je van meten en registreren een lust, in plaats van een last? Purpose maakt het ongrijpbare meetbaar. Met heldere effectmetingen en beleidsevaluaties.  

Zo verkennen en onderzoeken wij de meetbare en merkbare impact van maatschappelijke interventies.

We doen het
voor hen

Deborah Akkerman - Deelnemer NVVK onderzoek

”Het onderzoeksproject naar schuldhulpverlening met Purpose is een bijzondere leerervaring voor mij geweest. Ik ben hierdoor een stuk opener geworden over mijn schulden. En ik hoop hiermee ook andere mensen te helpen om zich eerder te melden voor schuldhulp. ”

Deborah Akkerman - Deelnemer NVVK-onderzoek

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.