#Onderzoek

De effecten van het Jongeren Perspectief Fonds in beeld

Onderzoek

Diverse perspectieven in focus

Wat zijn de effecten van de innovatieve schuldenaanpak van het Jongeren Perspectief Fonds? Purpose voerde een effectmeting uit en onderzocht daarbij de beleving van jongeren op verschillende leefgebieden.

We maakten gebruik van verschillende perspectieven om tot een resultaat te komen:  van diepte-interviews met de jongeren, proces- en voortgangsdata op de leefgebieden tot een beoordeling van de hulpverleners.  

Effectmeting Jongeren Perspectief Fonds 2021

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag en Stichting Jongeren Perspectief Fonds

Looptijd

8 maanden

Rol Purpose

Projectleider en onderzoeker

Purposeteam

Frank en Sander

Het effect van een innovatieve schuldenaanpak

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is een initiatief dat binnen de Haagse proeftuin ‘Schuldenlab070’ in 2017 is ontstaan. Na twee jaar is er de behoefte om de aanpak te evalueren.

Wat is het effect van de innovatieve schuldenaanpak op de jongeren die tussen 2017 en 2018 begonnen zijn met dit traject? En welk effect heeft dit op de maatschappij, inclusief besparingen voor de gemeente en andere belanghebbenden.  

We zijn trots op ...

De positieve impact van dit project.
Trots op onze multimethodische aanpak waardoor we de meetbare en merkbare effecten laten zien. Uit de effectmeting kwam bijvoorbeeld naar voren dat JPF de jongeren benaderde op basis van hun behoeften en niet enkel op hun schulden.

Van data-analyse tot interview

We hebben een belevingsonderzoek, kwantitatieve data-analyse en een Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gecombineerd.

In totaal zijn er 93 dossiers gecodeerd en gesprekken gevoerd om de ervaringen van de jongeren zelf en het perspectief van de hulpverleners in beeld te krijgen. De uitkomsten zijn gebaseerd op meetbare resultaten die de jongeren in de periode van 2 jaar hebben behaald, zoals het afronden van een opleiding of start van een baan.

Een duurzaam resultaat

Dit project leverde inzicht in zowel de harde, meetbare als de zachte, merkbare effecten van het Jongeren Perspectief Fonds.

Uit het project blijkt dat het JPF de betrokken jongeren weer een toekomstperspectief heeft geboden en de gemeente 11.000 euro per jongere heeft bespaard. Dit resulteert in een Social Return On Investment (SROI) van 1,9, wat betekent dat bijna 2 euro is terugverdiend voor elke geïnvesteerde euro.

Ons advies

Op basis van deze resultaten adviseerde Purpose om de jongerenaanpak van het JPF te continueren en op te schalen. Dit project is dan ook de opmaat voor de landelijke Jongeren Perspectief Fonds Monitor.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Frank van Jeveren.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.