Verandering begint
met Purpose

Purpose gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Kansen op een stabiel inkomen, goede gezondheid en goed onderwijs. We zien hierin maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen in bieden.

Onze purpose

Purpose ziet en voelt ongelijkheid in de maatschappij. We zien arm en rijk, werkend en werkloos, gezond en ongezond. Dat kan anders.

Maatschappelijke uitdagingen waar we regie op pakken. We voeren activiteiten uit die leiden tot innovatieve oplossingen. En we bedenken ze niet alleen, we realiseren ze ook. Dat zit in ons DNA.

Regie nemen voor een betere wereld

We wonen in een welvarend land, maar niet voor iedereen. We zien geldstress en financiële onrust in het sociaal domein. Dat kan anders. Purpose maakt financiële hulpverlening begrijpelijk met een animatieplatform in het sociaal domein.

We hebben een bevlogen team en zijn doortastend in onze aanpak. Zo gaan we voor een doorbraak van sociale incasso in Nederland. Een mensgerichte incassoaanpak met positieve aanpak: voor de klant en de schuldeiser en de maatschappij.

We willen bouwen aan een rechtvaardige maatschappij. Sociale innovaties dragen hier aan bij. We helpen organisaties in de zorg en in het sociaal domein te leren van sociale innovaties. Door effecten van pilots en initiatieven zichtbaar te maken. Zo maken we het ongrijpbare meetbaar. En maken we samen impact. 

Hier doen we het voor

Deborah Akkerman - Deelnemer NVVK onderzoek

”Het onderzoeksproject naar schuldhulpverlening met Purpose is een bijzondere leerervaring voor mij geweest. Ik ben hierdoor een stuk opener geworden over mijn schulden. En ik hoop hiermee ook andere mensen te helpen om zich eerder te melden voor schuldhulp.”

Deborah Akkerman - Deelnemer NVVK-onderzoek

Hier doen we het voor

”Ik was een van de eerste deelnemers aan het Vaste Lasten Pakket. Nu help ik als vrijwilliger ook andere deelnemers om financieel gezonder te worden. ”

Jacqueline Brant - Eerste deelnemer Vaste Lasten Pakket

Onze opdrachtgevers

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.