Samen op weg naar sociaal incasseren

De Nederlandse incassowereld is in beweging. In de afgelopen jaren hebben organisaties en overheden stappen gezet om socialer te incasseren.

Wat is sociale incasso?  

Sociale incasso is een mensgerichte incassoaanpak, gericht op het vinden van passende en duurzame oplossingen met blijvend voordeel voor klanten, schuldeisers én voor de maatschappij. 
 
Een sociale incasso-aanpak zorgt ervoor dat we mensen kunnen helpen om (eerder) de openstaande rekeningen te kunnen betalen en te voorkomen dat financiële problemen onnodig escaleren.
Het resultaat? Duurzame klantrelaties, voorkomen van problematische schulden en meer werkgeluk bij (incasso)medewerkers.

Samen slimmer rondom schuld 

Een systeem waarin er balans is tussen de belangen van klanten, schuldeisers en maatschappij. Een mooie en belangrijke ambitie! Alleen hoe breng je deze ambitie in de praktijk? Daarvoor hebben we verschillende initiatieven ontwikkeld.   

Platform Sociaal Incasso-professionals 

In de online omgeving van SI-professionals komen professionals van de incassowereld bij elkaar. Via dit platform gebruiken organisaties uit allerlei sectoren tools die handen en voeten geven aan de gedeelde sociale incasso ambitie. Ze komen in online en fysieke sessies regelmatig bij elkaar, om kennis uit te wisselen en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om sociaal te incasseren. Met als doel: klanten met betalingsachterstanden steeds sneller en beter helpen. In proeftuinen ontwikkelen we nieuwe tools. 

Purpose helpt: in vijf stappen naar sociaal incasseren

Waar te beginnen? Dat is de vraag waar veel organisaties mee worstelen. Met dit stappenplan helpen we jou op weg. 

 1. Meetlat Sociale Incasso
  De eerste stap is via onze meetlat te bepalen waar jouw organisatie nu staat en wat de ambitie is om naartoe te werken. 
 2. Verdiepende analyses
  We duiken de diepte in en met grondige analyses (van het proces, de data en de feedback van klanten) onderzoeken we waar het huidige proces beter kan en moet. 
 3. Samen een nieuw proces ontwerpen
  In co-creatie met jouw organisatie, partners en experts ontwerpen we een nieuw proces. 
 4. Leidraad sociale incasso
  Nadat alle plannen zijn opgesteld zijn, is het tijd om de nieuwe werkwijze stap voor stap in de praktijk te brengen. Een belangrijke stap is vaak een aanbesteding om een passende incassopartner te vinden. Daarbij helpt de leidraad sociale incasso.
 5. Impact meten en rapporteren met nieuwe slimme tools
  Nieuwe tools in de Sociaal Incasso Toolbox gaan helpen om inzicht te krijgen in de impact van het nieuwe incassoproces. De Impact Calculator rekent de impact door: voor klant, organisatie én maatschappij. Met de Klantmodule meet je hoe de klanten het nieuwe proces ervaren. En de Footprint biedt handvatten om hierover in het jaarverslag te rapporteren. Zo leg je de basis voor een lerende organisatie, met sociaal incasseren in haar DNA en de intrinsieke motivatie om er steeds beter in te worden.
Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sylvia de Bruijn.

Contact

Bekijk onze innovatieve oplossingen

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.