Disclaimer

Wanneer je onze website bezoekt, willen wij jou op het volgende wijzen:

WIJZE VAN DATA VERZAMELEN 

Purpose stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid

Purpose aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van informatie die Purpose op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar Purpose op deze site verwijst.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Purpose worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Purpose en van derden rusten. Het is daarom niet toegestaan om, zonder toestemming van Purpose (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Wijzigingen

Purpose behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.