In het kort

1.1 miljoen mensen bevinden zich in een kwetsbare positie en hebben ondersteuning en zorg nodig. Deze mensen kunnen zichzelf niet goed redden zonder ondersteuning van anderen uit hun omgeving en/of de voorzieningen in het sociaal domein.

Voor effectieve dienstverlening is monitoring van resultaat én beleving (outcome) voor de inwoner cruciaal.  

Monitor Sociaal Domein

Download rapport

Purpose maakt resultaten zichtbaar

Met de Monitor Sociaal Domein faciliteren we gemeenten om outcomegericht te sturen op de dienstverlening binnen het sociaal domein. Je krijgt antwoord op vragen zoals ‘zijn inwoners geholpen?’, ‘hoe tevreden zijn inwoners?’ en ‘kan de inwoner verder zonder hulp?’.

Dit is een innovatieve tool in ontwikkeling die gemeenten helpt om inwoners in een kwetsbare situatie beter te bereiken en de dienstverlening gericht te verbeteren.

Wat levert het op? 

  • Inzicht in de effectiviteit van de dienstverlening in sociaal domein
  • Aanknopingspunten om de dienstverlening verder te verbeteren 
  • Groter bereik van inwoners in een kwetsbare situatie 

Ga je met ons in gesprek?

Zijn er deelgebieden binnen het sociaal domein voor jouw gemeente die bijzondere aandacht nodig hebben? Of is er de wens om inzicht en overzicht in de effectiviteit van het héle sociaal domein te krijgen?

Welke specifieke behoefte er ook is, we kijken graag hoe we samen het lerende vermogen van jouw organisatie kunnen versterken.

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.