#Nieuws

Monitor Sociaal Domein

11-10-2023

Met de Monitor Sociaal  Domein maakt Purpose outcome resultaten zichtbaar

Krijg antwoord op vragen zoals ‘zijn inwoners geholpen?’, ‘hoe tevreden zijn inwoners?’ en ‘kan de inwoner verder zonder hulp?’.

Met de Monitor Sociaal Domein faciliteren we gemeenten om outcomegericht te sturen op de dienstverlening binnen het sociaal domein. Dit is een innovatieve tool die gemeenten helpt om inwoners in een kwetsbare situatie beter te bereiken en de dienstverlening gericht te verbeteren.

Purpose heeft een generieke aanpak voor het meten van outcome opgezet. Daarbij maken we gebruik van Whatsapp en video om bijvoorbeeld ook laaggeletterden en anderstaligen te bereiken. Met AI genereren we automatisch inzichten en zetten antwoorden in verschillende talen om naar het Nederlands.

Wat levert het op? 

  • Inzicht in effectiviteit van de dienstverlening in het sociaal domein 
  • Aanknopingspunten om de dienstverlening verder te verbeteren
  • Groter bereik van inwoners in een kwetsbare situatie

Ga je met ons in gesprek? 

  • Zijn er deelgebieden binnen het sociaal domein voor jouw gemeente die bijzondere aandacht nodig hebben?  
  • Of is er de wens om inzicht en overzicht in de effectiviteit van het héle sociaal domein te krijgen? 

Welke specifieke behoefte er ook is, we maken graag een afspraak hoe we samen het lerende vermogen van jouw organisatie kunnen versterken.     

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Koen van der Veer.

Contact
Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.