#Blogs

Maak kennis met onze collega: Koen

25-04-2023

Maak kennis met onze nieuwe collega Koen van der Veer. Na 16 jaar bij De Nederlandsche Bank maakt hij de overstap naar Purpose. “Ik ga mij nog steeds met financiële stabiliteit bezighouden, maar nu op microniveau.” Een gesprek over impact maken binnen het sociaal domein, zijn ambities voor Purpose en de synergie met wetenschap.

 

Koen van der Veer is 41, woont met zijn vrouw en twee kinderen in Vught. Hij is naast zijn werk bij Purpose als hoofddocent monetair en financieel beleid verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Van De Nederlandsche Bank naar een maatschappelijk adviesbureau. Wat heeft jou ertoe bewogen om deze overstap te maken?

“Ik kom uit een ‘rood nest’. De sociale kant, die betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel heb ik vanuit mijn jeugd meegekregen. Mijn moeder werkte in de vrouwenopvang en mijn vader was directeur van een basisschool in een achterstandswijk. Die nam mij ‘s nachts wel eens mee als er was ingebroken en hij het alarm moest uitzetten. Aan de eettafel hoorde ik dus de verhalen van de mensen die minder bedeeld zijn in de samenleving.

 

Deze invloed is terug te zien in mijn loopbaan waar het thema schuldenproblematiek een rode draad is. Op internationaal en Europees niveau, oftewel op macroniveau binnen De Nederlandsche Bank (DNB). Als hoofddocent geef ik op de Radboud Universiteit les over de Europese schuldencrisis en monetair en financieel beleid, het huishoudboekje van Europa.

 

Het beperken van de impact van de financiële crisis op de samenleving is mijn intrinsieke motivatie geweest in mijn werk bij DNB. Zo heb ik tijdens de mondiale financiële crisis (promotie)onderzoek gedaan naar bancaire kredietrestricties. En bijgedragen aan beleid om de invloed daarvan op de economie te beperken.

 

Afgelopen zes jaar ben ik leidinggevende geweest van operationele afdelingen en hield mij bezig met IT, dataverwerking en digitale transformatie. Het gaf een verbreding, maar tegelijkertijd was het ook een stapje verder weg van thema’s als schuldenproblematiek en maatschappelijke kwetsbaarheid.

 

Anderhalf jaar geleden begon het daarom te kriebelen. Ik kreeg nieuwe kansen in het management binnen een veranderende organisatie, maar voelde aan alles dat ik iets anders wilde. De echte uitdagingen binnen het sociaal domein liggen voor mij bij de uitvoering; op gemeentelijk en lokaal niveau en niet per se op macroniveau.

 

Een eerste stap in deze richting is mijn vrijwilligerswerk geweest bij Humanitas. Ik ben bij mensen thuis aan de slag gegaan om hun financiële administratie op orde te brengen. Mensen die in financiële problemen zitten of ertegenaan zitten. Daar heb ik zelf gezien dat schulden nooit alleen komen. Het is een symptoom van meerdere onderliggende problemen. En schuldhulpverlening gaat dan ook breder dan alleen de schulden.

 

Toen ben ik mij extern gaan oriënteren op het gebied van schuldhulpverlening. Als startpunt bezocht ik het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) waar ik contact heb gelegd met Dick-Jan. En toen is het balletje gaan rollen…”

Waarom heb je voor Purpose gekozen?

“Met oprichter Dick-Jan had ik vanaf het eerste moment een ontzettend leuke klik. Ik zag herkenning in zijn overstap uit de bancaire wereld tijdens de mondiale financiële crisis die ik vanuit de kant van DNB beleefde. En in de verdere kennismakingsgesprekken zag ik betrokken, gemotiveerde en slimme collega’s waarvan ik een hoop kon leren.

 

Ik kijk er enorm naar uit om met hen te werken en ik hoop ook wat te kunnen brengen natuurlijk. Aan alles voel ik in ieder geval de bevestiging om heel direct aan de slag te gaan met maatschappelijke thema’s als schuldenproblematiek. Dat is waarom ik voor Purpose heb gekozen.”

Hoe zie jij de kruisbestuiving tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk?

“Aan de ene kant kan ik praktisch aan de slag met projecten om partijen en gemeenten in hun dagelijks werk te ondersteunen. Tegelijkertijd wil ik kijken hoe je de grotere vraagstukken op lange termijn een stapje verder kunt brengen. Denk aan het meten en monitoren van impact van interventies op beleid en innovaties in dat sociale domein rondom schuldhulpverlening. Vanuit Purpose is de wens om dat steviger neer te zetten. Daar zie ik veel mogelijkheden en binnen de universiteit liggen kansen voor synergie.”

Purpose wil de banden met de wetenschap aanhalen. Doel is het democratiseren van onderzoek en de toegankelijkheid ervan vergroten. Hoe denk jij hierover?

“Bij de term democratiseren van onderzoek, is openheid van wetenschappelijke publicaties vaak de eerste gedachte. Alleen dan ben je er nog niet. Het gaat voor mij om een betekenisvolle betrokkenheid van mensen die het zelf betreft, bijvoorbeeld in het meedenken van potentiële oplossingen of in het leveren van data. Hier ligt de uitdaging: hoe kan je deze betrokkenheid realiseren samen met andere universiteiten? Wat kun je opbouwen in de publiek-private samenwerking? Als we een bijdrage kunnen leveren om het beleid en de uitvoering ervan dat duwtje in die goede richting te geven, dan zou dat heel mooi zijn.”

Wat zijn jouw ambities binnen Purpose?

“Als het gaat om een thema als meten en monitoren dan heb ik de ambitie dat over 5 of 10 jaar Purpose dé partij is waar je moet zijn. Purpose werkt samen met meerdere universiteiten. Het is uiteraard zo groot als we het zelf willen maken, maar ik voel dat we iets kunnen neerzetten wat blijvend is. Denk aan het doorontwikkelen van de Meetlat of een keurmerk voor sociaal incasseren.

 

Ondertussen blijven er nieuwe maatschappelijke vraagstukken en onderwerpen voorbijkomen. Binnen Purpose is veel kennis om deze ideeën vanuit een onafhankelijke positie te kunnen delen. Daar wil ik met onder andere mijn wetenschappelijke interesse ook graag een bijdrage aan leveren.”

Wat is de eerste uitdaging?

“Mijn overstap vanuit DNB is een sprong in het diepe. Het is voor mij en óók voor Purpose spannend. De rol als consultant is nieuw en ga ik denk ik heel leuk vinden. Je krijgt veel vrijheid, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Wat ik zal moeten leren en aanvoelen is de commerciële kant ervan. Purpose wil groeien, hoe krijg je opdrachten binnen en hoe gaan de gesprekken? Ik zie het als een mooie uitdaging om de link met de wetenschap te gaan leggen op een manier zodat we er ook als Purpose wat aan hebben.

 

 

Ik besef dat we los van de impact die je wilt maken, ook de continuïteit moeten bewaken vanuit het sociaal ondernemen. Purpose heeft simpelweg een financiële basis nodig. Uiteindelijk gaat het mij om het maken van impact binnen het sociaal domein. Het telt alleen als het werkt. Ik houd niet van verhalen die voor de bühne zijn.”

Kan je een voorbeeld geven van hoe jij impact wilt maken?

“Schuldenproblematiek zal altijd blijven bestaan. We willen alleen dat die beduidend kleiner is dan nu. Wat je bijvoorbeeld op het hoogste niveau wilt veranderen is de cultuur. Nu is het systeem van uitkeringen en toeslagen, maar ook dat van incasso vooral gebaseerd op wantrouwen. Je wilt er naar toe dat het op vertrouwen is gebaseerd.

 

Je wilt dat mensen zich er niet meer schuldig over voelen, want het kan je overkomen. Het is al lastig genoeg om er uit te komen, dus de processen eromheen zouden wat sneller en gemakkelijker moeten zijn. Zodat de mensen die het betreft een tweede kans krijgen. En die kans pakken, dat kun je niet alleen.”

Waar kijk je het meest naar uit?

“Nieuwe ontmoetingen. De bevlogenheid van de mensen en de partijen binnen de schuldenproblematiek en schuldhulpverlening in brede zin. Ik wil graag een groot netwerk opbouwen in de sector en publiek-private samenwerkingen aangaan. Samen kijken hoe je elkaar vanuit die bevlogenheid kunt versterken. Daar kijk ik naar uit.”

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.