#Nieuws

Incasseren, kan het menselijker?

22-04-2020

Met veel plezier bieden we je deze whitepaper aan, die geschreven is door Marcel Wiedenbrugge en Marco van Katwijk, beiden actief in de incassowereld. Het is een mooi overzicht van veel van de initiatieven en organisaties die momenteel actief zijn, om de groeiende schuldenproblematiek van de afgelopen jaren onder controle te krijgen. Als Purpose zijn we sponsor van het whitepaper. Reden hiervoor is dat we ons kunnen herkennen in de andere denkwijze over de oplossing van armoede en schuldenproblematiek. Het whitepaper is een reflectie van deze andere manier van denken, die gebaseerd is op begrip, dialoog en samenwerking. We verwachten dat dit zal gaan leiden tot een transformatie van incasso en deurwaarderij wat Nederlanders met financiële problemen in de praktijk gaan merken.

 

In de afgelopen 10 jaar  hebben we vooral onze bijdrage geleverd in het domein van hypothecair incasso en gemeentelijke schuldhulpverlening. We zijn momenteel actief om te helpen met het ontwerp en implementatie van sociale en effectieve manieren van incasso. Zo hebben we onder andere net het herontwerp van het incassoproces van een groot nutsbedrijf afgerond, wat de komende tijd geïmplementeerd gaat worden. We hebben daar een innovatief ontwerp gemaakt, in co-creatie met klanten, ervaringsdeskundigen en natuurlijk de incasso-specialisten van het bedrijf zelf. Het effect zal zijn dat klanten eerder, empathischer, effectiever en structureel zullen worden geholpen wanneer ze betalingsproblemen hebben. En dat tegen lagere kosten.

 

Willen jullie als bedrijf ook de doorvertaling van het nieuwe denken maken naar de praktijk, dan helpen we daar graag bij. We hebben ervaren dat sociaal, effectief en kostenefficiënt heel goed samen kunnen gaan. Als je wilt sparren over hoe jullie eigen incassoproces beter kan, neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.