#Nieuws

Jongeren Perspectief Fonds bespaart 10.000 euro per jongere en behaalt duurzame resultaten

01-09-2021

Een toekomst met minder schulden en minder zorgen. Dat is de insteek van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Adviesbureau Purpose deed in opdracht van de gemeente Den Haag en Stichting JPF onderzoek naar de effecten van de innovatieve schuldenaanpak over de periode 2017- 2018. De gemeente Den Haag heeft samen met de Stichting JPF in 2017-2018, 93 Haagse jongeren geholpen. Dat heeft er niet alleen voor gezorgd dat deze jongeren weer toekomstperspectief krijgen, maar het heeft de gemeente ook een besparing van 10.000 euro opgeleverd.

 

Het onderzoek laat zien dat met name de schulden onder deze jongeren afneemt. Verder boeken jongeren ook positieve ontwikkelingen op andere leefgebieden zoals gezondheid, psychische gesteldheid en verslavingsproblematiek.

 

“Vijf jaar geleden zijn we met de gemeente Den Haag vanuit Schuldenlab070 de pilot Jongeren Perspectief Fonds gestart om jongeren tussen de 18 en 27 jaar schuldenzorgenvrij te krijgen De grootste winst? Jongeren gaan hun toekomst weer schuldenzorgenvrij en met vertrouwen tegemoet. De JPF-aanpak is de standaard werkwijze geworden voor jongeren met schulden. Het college zal zich de komende tijd blijven inzetten om het succes van het JPF te vergroten en uit te breiden, zegt wethouder Bert van Alphen van Den Haag.”

 

Traject heeft positief effect op jongeren

De jongeren kampen naast schulden vaak met meerdere belemmeringen, zoals een beperkt sociaal netwerk, dakloosheid en het ontbreken van inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat o.a. dat 57% geen startkwalificatie had en de gemiddelde schuld per persoon was € 20.112, verdeeld over 16 schuldeisers. Jongeren zijn vaak opgelucht als ze mogen starten met het JPF-traject.  Na afloop van het traject geven veel jongeren aan dat ze trots zijn en vinden dat ze voldoende hebben geleerd om op eigen benen te staan. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, vergroten hun sociaal netwerk en ervaren een flinke verbetering van hun psychische gezondheid.


66% van de jongeren die in 2017 of 2018 zijn gestart hebben het traject succesvol afgerond. 95% van deze jongeren heeft geen nieuwe betalingsachterstand op dit moment en 49% is niet meer afhankelijk van de bijstand. Huisvesting blijft een aandachtspunt. 30% van de dakloze jongeren heeft onderdak gevonden. Van 60% van de jongeren die dakloos dreigden te raken is dit dankzij het JPF-traject voorkomen. Van de jongeren met (zware) verslavingsproblemen is bij 83% de problematische verslaving sterk afgenomen.

 

Duurzame investering

Naast de mentale winst voor de jongeren, levert de samenwerking met Stichting JPF voor de gemeente een besparing op van € 10.000 per jongere. De inzet van JPF en de samenwerking met Stichting JPF levert circa € 21.000 per jongere op aan besparing. Daarbij maken gemeente en de Stichting zo’n € 11.000 aan kosten om de jongeren te ondersteunen. Denk aan kosten voor de trajectbegeleider, budgetbeheer en de voorfinanciering van het afkopen van de schuld. Het traject levert dus een netto besparing op van € 10.000.

 

“We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek”, zegt Jeroen in ’t Veld van Stichting JPF. “Het is het eerste onderzoek waarin we de effecten van de JPF-aanpak voor jongeren echt hebben kunnen meten, waardoor nu nog duidelijker is dat de JPF-aanpak werkt”.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.