#Nieuws

Armoedebestrijding: bouwen aan Publiek Private samenwerking

03-07-2020

Publiek-Private samenwerking

Afgelopen donderdag heeft Purpose met de gemeente Eindhoven, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een online hackathon georganiseerd. Onderwerp was het bestrijden van armoede en schulden door publiek private samenwerking. 10% van de inwoners van Eindhoven heeft een laag inkomen en dit stijgt door Corona. We hebben gewerkt aan oplossingen voor werknemers, burgers en jongeren. Dit leverde veel energie, nieuwe verbindingen en concrete projecten.

 

Voor werknemers is bedacht om met bedrijven in Eindhoven te werken aan oplossingen voor schulden. Voor burgers die zich melden met financiële problemen werkt de Werkplaats Financiën XL aan verdere verbetering van de dienstverlening en voor jongeren komt er het Jongeren Perspectief Fonds van SchuldenLabNL. Komende tijd zullen deze projecten een plek krijgen. We werken aan verdere invulling van de publiek-private samenwerking.

 

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.