#Nieuws

Eindhoven pakt regie op armoede en schulden

10-05-2020

Vanaf november 2019 hebben we als Purpose de gemeente Eindhoven begeleid in de ontwikkeling van het armoede en schuldenbeleid. De gemeente heeft Purpose geselecteerd uit zes partijen om onderzoek te doen naar beleid en uitvoering op het gebied van armoede en schulden. Hierna hebben we als Purpose de gemeente begeleid met het schrijven van een beleidsplan dat een forse reductie van armoede en schulden nastreeft. Na het akkoord van het college op 7 mei, zal het op 9 juni in de gemeenteraad worden behandeld.

 

Onderzoek naar armoede en schulden

Van  november tot en met maart hebben we een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar armoede en schulden in Eindhoven. Hierin hebben we in nauwe samenwerking met gemeente en ketenpartners de volgende stappen gezet:

 

  1. Vaststellen van de relatieve situatie van armoede en schulden in Eindhoven
  2. Analyse van het functioneren van armoederegelingen en de keten van schuldhulpverlening
  3. Ontwikkeling van visie, doelen en toekomstplan schuldhulpverlening

 

Bevindingen

Het onderzoek laat zien dat armoede en schulden voor de coronacrisis ten opzichte van andere G10 gemeenten meevalt. Dit komt mede door de hoge bedrijvigheid in Eindhoven. Toch weten te weinig mensen de weg naar armoederegelingen en schuldhulp te vinden. Dit komt mede door de complexe inrichting van de keten voor armoede en schulden. Eindhoven ziet in dat om deze redenen verandering hard nodig is.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan is een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen jaren. De gemeente gaat de regie op armoede en schulden nadrukkelijker naar zich toe trekken. Het streven is om een drempelloze keten te kunnen bieden aan de Eindhovense burgers. Een keten waar hulp laagdrempelig is. Hiervoor moeten alle blokkades en drempels in deze keten worden beslecht, mede met behulp van digitalisering. Verder wil Eindhoven ook meer gebruik maken van innovaties in armoede en schulden die op verschillende plekken in Nederland een bewezen werking hebben.

 

Corona scenario’s

Gedurende het traject brak de coronacrisis uit, terwijl we met partners bezig waren om het beleidsplan te maken. Om deze reden hebben we verschillende corona scenario’s doorgerekend. In het beleidsplan hebben we bepaald dat dit jaar gericht zal zijn om de eerste ‘klappen’ van een mogelijke recessie op te vangen door de belangrijkste interventies uit het beleidsplan dit jaar nog door te voeren. Uitvoering van de andere onderdelen van het beleidsplan volgt dan vanaf 1 januari 2021.

 

Goede samenwerking

Het gehele traject kenmerkte zich door de goede samenwerking met alle ketenpartners. Binnen Eindhoven zijn bijzonder veel enthousiaste en professionele organisaties, waarmee we met veel plezier hebben samengewerkt. Er heeft zich een ‘community’ gevormd van partijen die met elkaar onder regie van de gemeente armoede en schulden willen reduceren. Ook het bedrijfsleven maakt onderdeel uit van deze ‘community’ via Impact040 en Brainport. Nu start de implementatie en 9 juni komen onderzoek en beleidsplan in de gemeenteraad.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.