#Blogs

Millennials en Centennials dwingen bedrijven tot meer purpose

02-07-2019

Dick-Jan Abbringh, Nicole

Afgelopen weken stonden er artikelen in vrijwel alle grote kranten over wat bedrijven doen om aan goede werknemers te komen. Het tekort aan goede mensen neemt sterk toe. De vraag is of er ook echt een tekort is, of dat het aanbod van werk niet aansluit bij de veranderende wensen van potentiele medewerkers. Twee weken geleden hebben wij zelf ook een vacature geplaatst voor een drietal startende medewerkers: vooral millennials en centennials. Tot onze verrassing werden we overspoeld met sollicitaties. In de gesprekken met de kandidaten kwam naar boven dat zij over het algemeen op zoek zijn naar meer zinvol werk. Zij willen niet alleen werken bij een bedrijf met deze uitstraling, maar daadwerkelijk projecten doen met maatschappelijk nut. Al jaren wordt geschreven dat er een generatie op de arbeidsmarkt is gekomen die ‘purpose’ verwacht in zijn werk. Onze ervaring bevestigt dit. De implicaties voor bedrijven zijn fors. De millennials en centennials zullen bedrijven van binnenuit veranderen en bedrijven met purpose zullen sneller groeien.

Van X via Y naar Z: NIX, Millennials en Centennials

In de negentiger jaren kwam generatie X (de NIX-ers, geboren vóór 1980) op de arbeidsmarkt. In deze tijd stond het liberale marktdenken centraal. Geld verdienen was het vertrekpunt dus je begon bij een multinational zoals Unilever of ABN AMRO Bank, waar succes kon leiden tot een snelle carrière. Een nieuwe baan moest natuurlijk wel gepaard gaan met een nieuwe lease-auto. En status ontleende je aan het aantal uren dat je in de week werkte of met het aantal mensen dat je aanstuurde. Startups kwamen pas op tijdens de zero’s, gedurende de dotcom periode. Generatie X groeide op tijdens een periode van economische voorspoed, zo nu en dan onderbroken door een milde crisis, zoals de dotcom crisis. Het was een beetje verwende generatie uit de laatste fase van de wederopbouw, die nooit hoefde te vechten. Deze generatie werd daarom ook wel de patat-generatie genoemd. Het is de laatste generatie die nog weet hoe je een casettebandje moest afdraaien, hoe je een telefoontje pleegde vanuit een telefooncel en die Live Aid heeft meegemaakt.

Enter generatie Y. Er wordt veel geschreven over deze groep die ook wel de millennials worden genoemd. Ze zijn geboren tussen 1980 en 2000. Deloitte heeft in 2019 een internationaal onderzoek gedaan naar de millennials. Het blijkt dat millennials op een andere manier ambitieus zijn dan de NIX-ers. Ze hebben minder vertrouwen in de motieven van grote bedrijven, zijn meer gericht op ervaringen (de wereld zien) en veel minder op bezit (hoezo lease auto?). De traditionele idealen als een eigen huis, kinderen en trouwen zijn simpelweg minder belangrijk. En millennials willen vooral ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en gemeenschap. Ze doen dat liever als ondernemer of voor kleinere organisaties, waar hun persoonlijke bijdrage zichtbaar en tastbaar is.

De centennials (generatie Z) vormen de nieuwe generatie die geboren zijn tussen 1995 en 2010. Het is de eerste groep mensen die geen wereld kent zonder Internet. Ze zijn nog ondernemender dan de millennials, maar wel realistischer. Ze verwachten flexibiliteit en willen op elk moment de mogelijkheid hebben voor overleg. Ze zijn niet gewend om te wachten. Deze generatie wordt toegedicht dat ze wat serieuzer zijn. Ze willen niet alleen mooie verhalen over purpose, maar het vooral ook terugzien op de werkvloer.

Waarom neemt de populariteit van ‘purpose’ bij Millennials en Centennials toe?

In mijn optiek heeft de meest recente ecomische crisis veel veranderd, versneld en blootgelegd. Millennials groeiden op tijdens de crisis of begonnen hun carrière in deze periode. Ze hebben gezien wat er is gebeurd met veel grote bedrijven. Ze zagen hoe mensen hun baan kwijtraakten en zagen ook hoe armoede hoger op de agenda kwam. De centennials daarentegen waren nog kind tijdens de crisis en kennen daarom eigenlijk vooral de wereld van ná de crisis. Sindsdien zijn de maatschappelijke en politieke veranderingen in een snel tempo doorgegaan. Elke dag is in de kranten te lezen over klimaatverandering, de tweedeling in de maatschappij, migratie en de effecten van social media op het begrip waarheid (‘fake news’). Deze ontwikkelingen baren veel mensen zorgen en niet in de laatste plaats de millennials en centennials. Jonge mensen hebben de langste tijd nog voor zich en hebben het grootste belang bij organisaties die een positieve bijdrage leveren aan een leefbare maatschappij. Een loopbaan begint anno 2019 steeds vaker bij een startup, in een stimulerende omgeving met betekenisvol werk. Vaak met de nodige risico’s, ondernemerschap en innovatieve mindset. En dat is precies wat deze generatie opzoekt.

Druk om meer purpose te gaan bieden

De komst van de millennials en centennials verandert de wereld voor bedrijven fundamenteel. Gevestigde bedrijven kunnen nog steeds mensen aantrekken, maar alleen als ze een heldere purpose hebben en dat weten door te vertalen naar de werkvloer. Millennials en Centennials gaan niet meer akkoord met geestdodende, maar goed verdienende ‘bullshit jobs’. Ze verwachten een helder verhaal over wat bedrijven doen voor de maatschappij. Ze verwachten dit ook echt terug te zien in hun eigen werk. In het werk willen ze flexibiliteit en direct informeel contact met collega’s en leidinggevenden. Want millennials en centennials willen relevant zijn. En dit zal bedrijven van binnenuit dwingen om meer aandacht te geven aan hun eigen purpose.

 

Purpose is een partij die een bijdrage levert aan vernieuwing in het sociaal domein en de zorg. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de plaatsing van een vacature, die werd gevolgd door een stroom van meer dan 120 sollicitaties.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.