#Publicaties

Publieksrapportage klantbeleving schuldhulpverlening

19-04-2023

Effectmeting

Schuldhulpverlening door de ogen van hulpvrager én hulpverlener

Purpose heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de effecten van beleving van klanten op de effectiviteit en uitkomsten van schuldhulpverlening.

In april 2023 presenteerde collega Frank van Jeveren de resultaten van deze metastudie op basis van vier grote onderzoeken, gefinancierd door SchoudersEronder, NVVK en een tiental grote gemeenten. 

Publieksrapport klantbelevingsmonitor 2023

Download rapport

Informatie publicatie

Samenwerking

SchoudersEronder, NVVK

Jaar

2023

Team

Frank, Sander, Mirte en Art-Jan

In totaal is de data van zo’n 800 hulpvragers en tientallen hulpverleners gecombineerd om een beeld te krijgen van schuldhulpverlening. De uitkomsten zijn gevisualiseerd in deze publieksrapportage. 

Uit de effectmeting blijkt dat nog steeds te weinig mensen hun weg weten te vinden naar schuldhulpverlening. Bovendien vallen veel mensen uit aan het begin en tijdens het traject. Een flexibeler en beter passende hulpverlening is een van onze adviezen.

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.