#Publicaties

Impactmeting over de waarde van financiële hulpverlening

Koningin Maxima met rapport voor NVVK 90 jaar: Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening
12-04-2022

Effectmeting

Brede effecten van financiële hulpverlening voor hulpvrager, schuldeiser en maatschappij 

In het kader van het 90-jarig bestaan wilde branchevereniging NVVK een onderzoek naar de maatschappelijke impact van schuldhulp in Nederland. Purpose voerde deze impactmeting uit.

NVVK 90 jaar: Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening 2022

Download rapport

Informatie publicatie

Opdrachtgever

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) 

Partner

Hogeschool van Amsterdam (HvA), Living Image en EyeOpenerWorks, Nationale Nederlanden (financiering)

Jaar

2022

Bijzonder detail

Onderzoeksfilm 'Ruimte voor toekomst' die de hulpvragers, hulpverleners en schuldeisers samen hebben gemaakt

Het onderzoek toont aan dat hulpvragers op vrijwel alle leefgebieden verbeteringen laten zien.

Elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening levert de maatschappij tot 2 euro op. De grootste baten zitten in werk en inkomen en voorkomen van dakloosheid. Daarnaast laat de onderzoeksfilm zien dat de hulpverlener aan tafel van onschatbare waarde is voor de hulpvrager.  

Het onderzoek is door hulpvragers en hulpverleners aangeboden aan koningin Maxima tijdens het NVVK-congres in april 2022. Een mooi gebaar, want dit zijn de mensen waar het onderzoek om draait. En waar Purpose het voor doet.

“Ik vind het heel jammer dat mensen in deze tijd toch nog vaak worden gezien als schuldig als je schulden hebt. Maar het kan echt iedereen overkomen, iedereen.”

Rianda Kelder - schuldhulpverlener

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.