#Publicaties

Stabilisatiefase in schuldhulp: succes- en faalfactoren

15-05-2021

Monitor

Stabilisatiefase in schuldhulp: succes- en faalfactoren

Financiële stabilisatie is essentieel voor een succesvolle schuldregeling. Tijdens deze fase worden inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht. Ondanks veel onderzoek naar schuldhulpverlening is er weinig bekend over het stabilisatie-effectiviteit. Purpose voerde in opdracht van Schouders Eronder een onderzoek uit om succes- en faalfactoren in de stabilisatiefase in beeld te brengen.

Schouders Eronder Klantmonitoring 2020

Download rapport

Informatie publicatie

Opdrachtgevers

Vakmanschapsprogramma Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG)

Samenwerking

De deelnemende gemeenten: Almere, Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Rotterdam en Tilburg.

Jaar

2020

Team

Frank en Sander

Het succes van het stabilisatieproces voor klanten hangt af van achterliggende problemen, bekwaamheid, houding en sociale norm. Er zijn drie klanttypen: zelfstandig, afhankelijk en kwetsbaar. Iedereen profiteert van specifieke ondersteuningsmethoden; van een zelfstandig, intensief tot een begeleidend stabilisatieproces.

Een opvallen resultaat is dat de manier waarop gemeenten de schuldhulpverlening en hulp hebben georganiseerd, is in te delen in drie modellen: financieel model, parallelmodel en een leefgebiedenmodel.

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.