#Publicaties

Meer Utrechters ondersteunen met passende armoederegelingen

25-03-2020

Evaluatie

Onderzoek naar het verbeteren van de bekendheid en toegankelijkheid van armoederegelingen

Mensen die moeite hebben om rond te komen, kunnen aanspraak maken op minimaregelingen. Alleen veel mensen weten, kunnen of durven deze regelingen niet aan te vragen.  

Purpose heeft onderzoek gedaan naar het verbeteren van de bekendheid en toegankelijkheid van armoederegelingen. Voor een effectievere hulp aan Utrechters met een kleine portemonnee.

Meer Utrechters beter helpen met passende armoederegelingen

Download rapport

Informatie publicatie

Opdrachtgevers

Gemeente Utrecht

Jaar

2020

Team Purpose

Doekes

Het onderzoek toont aan dat verschillende kanalen en complexe aanvraagprocedures problemen veroorzaken. We raden aan om regelingen te stroomlijnen onder één merk. De betrokkenheid van lokale bedrijven te vergroten en doelgroepen specifiek te benaderen om bekendheid te vergroten en aanvraagdrempels te verlagen.

“Regelingen voelen als een brug van een slechte situatie naar mogelijkheden.”

Deelnemer uit Utrecht
Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Doekes Prakken.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.