#Blogs

Sociaal Incasseren: een medemenselijke aanpak van schuldinning

24-01-2024

Klassieke incassopraktijken richten zich puur op het ophalen van achterstallige betalingen. Met als doel om via strikte procedures zoveel mogelijk van de vordering te ontvangen. Betaal je niet of te laat, dan ben je volgens dit traditionele systeem in overtreding en krijg je de stempel ‘debiteur’, ‘recidivist’ of ‘wanbetaler’. En draai je op voor oplopende kosten.

De kredietcrisis en de landelijke schuldenproblematiek hebben ervoor gezorgd dat schuldeisers, incassobedrijven en deurwaarders inzien dat een nieuwe benadering, die verder gaat dan strikte financiële transacties, hard nodig is. Een incassoproces waarbij de mens achter de schuld centraal staat en de nadruk legt op wederzijds respect, communicatie en oplossingsgericht denken. Oftewel: sociaal incasseren.

Wat is sociaal incasseren?

Sociaal incasseren is een mensgerichte incasso aanpak gericht op haalbare en duurzame oplossingen voor klanten, schuldeisers en de maatschappij.  

De focus ligt niet alleen op het terugvorderen van achterstallige schulden, maar ook op het begrijpen van de situatie van de klant en het bieden van ondersteuning om samen tot een duurzame oplossing te komen. Want veel klanten die niet betalen willen dat wel, maar kunnen dat niet.

Kernprincipes van sociaal incasseren:

  • Een mensgerichte incasso-aanpak: De klant staat centraal, in plaats van de achterstallige betaling(en). Je houdt naast het belang van je organisatie rekening met de persoonlijke situatie en wensen van klanten en past je aanpak daarop aan.
  • Duurzame oplossingen: Sociaal incasseren streeft naar duurzame oplossingen in plaats van slechts een eenmalige betaling. Deze oplossingen gaan uit van de klantsituatie en zijn erop gericht dat 1) klanten de samen gemaakte afspraken waar kunnen maken en 2) belangen van klant, schuldeiser en maatschappij in evenwicht zijn. 
  • Positieve impact op klant, schuldeiser en maatschappij: naast voordelen voor klant en schuldeiser verlaagt sociaal incasseren de maatschappelijke kosten door het voorkomen en verminderen van kostenstapeling en problematische schulden.

In plaats van rigide incassomethoden draait sociaal incasseren om het aangaan van een dialoog, aandacht voor de situatie achter het probleem, het vinden van haalbare betalingsregelingen, en het bevorderen van een respectvolle relatie tussen de schuldeiser en de klant. Met ruimte om streng te zijn waar nodig, maar altijd proportioneel en rechtvaardig.

Voordelen van sociaal incasseren voor je organisatie:

  • Beter behoud van klantrelaties: Door een empathische benadering blijven klantrelaties behouden, zelfs in tijden van financiële moeilijkheden.
  • Verhoogde betalingsbereidheid: De bereidheid van klanten om te betalen stijgt omdat ze zich gehoord en begrepen voelen. Dit bespaart tevens operationele en gerechtelijke kosten. 
  • Positieve impact op bedrijfsreputatie: Bedrijven die sociaal incasseren, worden gezien als maatschappelijk verantwoord en klantgericht. Dit zijn bedrijven waar mensen graag willen komen werken. En het versterkt de trots en medewerkerstevredenheid van het huidige personeel. Dit verlaagt kosten voor werving en selectie.

Sociaal incasseren is niet alleen een vernieuwende benadering binnen de incassowereld. Uit de bedrijfsvoering van organisaties die sociaal incasseren spreekt een verantwoordelijkheid voor het welzijn en belang van klanten, ook als ze hun rekening niet kunnen betalen. Dit wordt ook wel aangeduid als medemenselijk ondernemen, waarbij oog is voor de belangen en het welzijn van alle betrokken stakeholders.

Wil je zelf aan de slag met sociaal incasseren? Met inspirerende voorbeelden en tools die je praktisch op weg helpen?

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.