#Onderzoek

Sociaal incasseren: van Meetlat tot Impact story

Strategie

In het kort

bol. Collection gaf zichzelf een ambitieuze opdracht: om als voorloper in e-commerce ook een gamechanger te worden in sociaal incasseren.
Bol. heeft aan Purpose gevraagd te onderzoeken waar zij staat op de weg naar een sociaal incassoproces en wat haar te doen staat om hier stappen in te zetten.

Projectinformatie

Opdrachtgever

bol.

Looptijd

Fase 1 (Meetlat en actieplan):
mei tot juni 2021
Fase 2 (Analyses en impact story):
mei tot juli 2022

Samenwerking

Purpose en Henk de Boer

Rol Purpose

Expert, verbinder, onderzoeker, facilitator en innovator

Purposeteam

Fase 1: Bente, Gina, Mirte
Fase 2: Art-Jan, Mirte, Sylvia

Meetlat sociaal incasseren

Binnen twee maanden tijd heeft Purpose, samen met bol. en andere experts uit de markt, de Meetlat Sociale Incasso ontwikkeld en direct toegepast.

In de tweede fase van het traject stond de wens centraal om het draagvlak voor sociaal incasseren bij de rest van de organisatie te versterken en de realisatie te versnellen. Hoe? Door inzicht in de merkbare en meetbare waarde duidelijk te maken.

“Ik heb de samenwerking met Purpose als heel professioneel ervaren. De opgeleverde producten kunnen we intern 1 op 1 delen, want zowel inhoudelijk als qua vormgeving wordt een hoge standaard gehaald. Ik krijg er enorm veel energie van.”

Hanneke van der Woud, voorheen Credit Manager - Collection-FinTech bol.

We zijn er trots op ...

Dat een instrument als de Meetlat Sociale Incasso binnen dit project is ontwikkeld. Dit heeft een stevige basis gelegd voor de sociale incassoaanpak van Purpose waarmee we daadwerkelijk impact maken.

Intensieve samenwerking

In zes inspiratiesessies gingen we in gesprek met koplopers uit de sociale incassowereld. Van ervaringsdeskundige, lector armoede & schulden tot oprichter van het keurmerk SVI. Op basis van deze gesprekken, desk research naar incassokeurmerken en in co-creatie is de meetlat ontwikkeld.

In fase twee voerden we een aantal verdiepende analyses uit om de impact van het huidige incassoproces krachtig in beeld te brengen met cijfers en verhalen. De uitkomsten zijn verwerkt in een aansprekende ‘impact story’ die de noodzaak van verandering onderbouwt.

Wat is het resultaat?

Door de Meetlat-exercitie van fase één is er een goed fundament gelegd voor een breed gedeelde definitie van sociaal incasseren, een vastgestelde ambitie en een actieplan om daar te komen. De business case geeft handvatten om goede stappen te zetten op weg naar hun ambitieuze doel.

De krachtige impact story van fase twee helpt bol. om binnen de organisatie de ambitie nóg beter over te brengen. En daarmee het enthousiasme en de urgentie te voeden om met sociaal incasseren nog meer meters te maken.

Wat is de vervolgstap?

Bol. is aan de slag gegaan met de verschillende onderdelen van het actieplan. Niet alleen in de eigen organisatie maar ook in een nieuwe samenwerking met de incassopartners.

De meetlat is in overleg met bol. na afloop van dit project beschikbaar gemaakt voor de hele markt. Het bleek een geweldig startpunt te zijn voor elke organisatie met een ambitie om met sociaal incasseren stappen te zetten.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Mirte Schreuder Hes.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.