#Strategie

Energiesector langs de Meetlat Sociale Incasso

Strategie

In het kort

De energiecrisis en inflatie hebben mede geleid tot meer betalingsproblemen. Energie-Nederland heeft Purpose gevraagd om de energiesector te helpen bij het socialer maken van de incasso-aanpak.

Projectinformatie

Opdrachtgever

EnergieNL

Looptijd

januari tot april 2023

Samenwerking

Miles Research, Henk de Boer

Rol Purpose

Procesbegeleider, onderzoeker en expert

Purposeteam

Doekes en Pien

Sociaal incasseren nu en in de toekomst

Purpose ging aan de slag om de staat en ambitie van sociale incasso in de energiesector in kaart te brengen.

We voerden een onderzoek uit naar de huidige situatie en mogelijke verbeteringen van sociaal incasseren bij Nederlandse energieleveranciers.
Oftewel, we legden de energiesector langs onze Meetlat Sociale Incasso.

Wat maakt dit project uniek?

Maar liefst dertien energieleveranciers gaven ons toegang tot hun incassoproces. Daardoor hebben we op zowel organisatie- als sectorniveau aanbevelingen kunnen doen.

We zijn erin geslaagd om bijna een hele sector (90% marktaandeel) te mobiliseren. En zo op grote schaal impact te maken op een urgent maatschappelijk thema.

Meetlat Sociale Incasso

Dertien energieleveranciers hebben een self-assessment uitgevoerd met de Meetlat Sociale Incasso, aangevuld met desk research, een sessie per leverancier en twee plenaire bijeenkomsten om de uitkomsten te delen.

De resultaten van de meetlat zijn vindbaar in een online dashboard en geven een beeld op sectorniveau.

Grote verschillen in de sector

Uit het onderzoek blijkt dat er nog grote verschillen zijn tussen leveranciers in de mate waarin sociale incasso is vormgegeven. Er zijn duidelijke voorlopers met aansprekende voorbeelden en partijen die nog een been bij te trekken hebben.

De uitkomsten van de Meetlat en de inzichten van de werksessies vormen samen de basis voor het rapport voor Energie-Nederland.

Wat is de vervolgstap?

Voor de individuele leveranciers was deze evaluatie een quickscan. Purpose kan ook intensieve evaluaties uitvoeren van het incassobeleid voor één specifieke organisatie. Leveranciers kunnen dit gebruiken om hun incassobeleid grondig te evalueren en een visie voor de komende jaren te ontwikkelen.  

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Doekes Prakken.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.