#Blogs

Maak ook gebruik van de Meetlat Sociale Incasso

21-09-2022

De ontwikkeling van de Meetlat staat niet stil! Bekijk hier de vernieuwde Meetlat Sociale Incasso.

 

Met de Meetlat legt jouw organisatie een stevige basis voor sociaal incasseren

Er wordt veel geschreven en gepraat over sociaal incasseren en dat is natuurlijk mooi. Zeker in deze tijd van oplopende inflatie en hoge energiekosten is het belangijk dat schuldeisers op maatschappelijk verantwoorde wijze omgaan met klanten bij een betalingsachterstand. Het thema ligt ook ons na aan het hart. Maar wat houdt het eigenlijk precies in?

Voor Purpose staat sociale incasso voor het centraal stellen van de klant in plaats van de achterstand. En voor het werken aan een duurzame oplossing, waar alle partijen van profiteren. Daarbij past een mensgerichte aanpak, die rekening houdt met de omstandigheden en mogelijkheden van elke klant. Want de klant staat voorop. Toch?

Sociale incasso ook in jouw organisatie? De Meetlat Sociale Incasso helpt je op weg! 

Steeds meer organisaties willen met sociale incasso aan de slag, maar de praktijk blijkt soms weerbarstigEr moet best een hoop gebeuren bij de omslag naar een sociaal incassoproces. Om organisaties hierbij te helpen ontwikkelde Purpose samen met bol.com de Meetlat Sociale Incasso 

En het mooie is: wij stellen de Meetlat vrij ter beschikking aan iedereen die met sociaal incasseren aan de slag wil gaan! 

De Meetlat is ontstaan uit de behoefte om sociale incasso te concretiseren en beter uitvoerbaar te maken. De meetlat onderscheidt 4 thema’s: visie, beleid, uitvoering en procesondersteuning. Daaronder hangen 23 onderdelenwaarop je de organisatie kunt scoren. Elk onderdeel kent 3 niveaus: hekkensluiter, middenmoter en koploper. Bij elk niveau hoort een definitie, die we samen met ervaringsdeskundigen, experts en koplopers in de sociale incassowereld hebben opgesteld

De Meetlat helpt je om de organisatie mee te krijgen in het veranderproces 

 

De Meetlat is erop gericht concreet invulling te geven aan sociaal incasserenDaarbij is het van groot belang de eigen organisatie mee te krijgen in dit veranderproces, van directie tot klantenservice, en van de eigen incassoafdeling tot de deurwaarder waar je mee samenwerkt. De Meetlat helpt daarbij op verschillende manieren: 

  • De Meetlat geeft meer inzicht in het thema en wat erbij komt kijken 

De Meetlat geeft concrete handvatten hoe organisaties hun incassoproces op een sociale manier vorm kunnen geven. Maar ook hoe een minder sociale invulling eruit ziet. Zo komt er meer gemeenschappelijk begrip over wat het inhoudt om sociaal te incasseren.  

 

  • De Meetlat houdt een spiegel voor 

De Meetlat is erop gericht het incassoproces te kunnen toetsen aan de hand van objectieve definities. Het is géén auditing instrument maar een (zelf)test, om als organisatie te reflecteren op de eigen werkwijze. De Meetlat is te gebruiken voor zelfevaluatie, maar het werkt ook goed om naast de eigen score ook een expert opinion te vragen. 

 

  • De Meetlat helpt de ambitie te bepalen 

Door niet alleen het huidige niveau te scoren maar ook het gewenste niveau kan de ambitie worden bepaald en zo de basis gelegd voor het plan om daar te komen. 

 

  • De Meetlat ondersteunt tijdens het veranderproces  

Door de Meetlat gezamenlijk in te vullen ontstaat er een brede dialoog, die bijdraagt aan draagvlak in de hele organisatie, om met de benodigde veranderingen aan de slag te gaan. Voor bol.com heeft de ontwikkeling en toepassing van de Meetlat geleid tot een meerjarig actieplan. Dunea, één van de 5 grote waterbedrijven, heeft recent ook gebruik gemaakt van de meetlat als basis voor een veranderplan. 

Het werkt het beste door de Meetlat samen in te vullen, met betrokkenen uit de hele organisatie. Zowel bol.com als Dunea gaven aan dat de gevolgde co-creatie aanpak, met behulp van dit instrument, heel goed werkte als startpunt van het verandertraject. In de organisatie zijn vele mensen betrokken en enthousiast. Want zeg nu zelf: het is toch veel leuker om klanten te kunnen helpen dan om boetes op te leggen?

Hulp nodig bij de inzet van de Meetlat en ondersteuning bij de concrete invulling van Sociale IncassoWij denken graag met je meeNeem contact op voor meer informatie. 

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.