#Blogs

Vernieuwde Meetlat sociaal incasseren

12-12-2022

Meetlat Sociale Incasso helpt organisaties op weg naar een betere incassoaanpak

 

Purpose gaat voor een doorbraak van sociaal incasseren in heel Nederland! Wij willen dat alle organisaties die klanten met betalingsachterstanden hebben, de stap zetten naar een mensgerichte aanpak voor duurzame oplossingen. Extra belangrijk voor klanten die wel willen, maar niet kunnen betalen, en dat zijn er helaas steeds meer.

 

Een aantal maanden geleden introduceerden we de Meetlat Sociale Incasso. De Meetlat maakt met heldere definities concreet wat sociaal incasseren in de praktijk betekent. Organisaties gebruiken de Meetlat om hun huidige aanpak ‘langs de lat’ te leggen en een nieuwe ambitie te bepalen. Werken met de Meetlat is een goede eerste stap in het verbeterproces. De afgelopen tijd hebben veel verschillende organisaties de Meetlat ingevuld. Op basis van onze ervaringen hebben we de Meetlat aangescherpt en uitgebreid. Lees hieronder wat er nieuw is!

Download hier de meetlat

De Meetlat helpt organisaties in beweging te komen

Ten tijde van inflatie en hoge energiekosten is het belangrijk dat schuldeisers op een maatschappelijke verantwoorde wijze omgaan met klanten bij een betalingsachterstand. Voor Purpose betekent sociale incasso een mensgerichte incassoaanpak, gericht op een passende en duurzame oplossingen, met voordelen voor klanten, schuldeisers én de maatschappij.

 

De Meetlat houdt organisaties een spiegel voor door het huidige incassoproces te toetsen. Op basis daarvan kan een nieuwe ambitie bepaald worden. Door de Meetlat gezamenlijk in te vullen en hierover in gesprek te gaan, ontstaat meer draagvlak binnen de organisatie.

 

De Meetlat is ontstaan uit de behoefte om sociale incasso concreet en beter uitvoerbaar te maken. Dat betekent ook dat wanneer de markt verandert, de Meetlat meebeweegt. Daarom nu deze nieuwe versie.

 

De vernieuwde Meetlat Sociale Incasso

We kregen afgelopen tijd veel positieve reacties op de Meetlat. De werking en de opzet van de Meetlat zijn dan ook gelijk gebleven, net als de 4 hoofdthema’s: visie, beleid, uitvoering en procesondersteuning.

 

Wat is er veranderd?

  1. We hebben de Meetlat nu vormgegeven als een daadwerkelijke meetlat – dat vonden we passender dan de eerdere piramidevorm.
  2. We hebben de omschrijving van de onderdelen per thema verbeterd, met duidelijker uitleg en voorbeelden.
  3. Het aantal onderdelen om op te scoren is uitgebreid met een extra onderdeel onder het thema ‘visie’. Hiermee ontstaat meer aandacht voor het bredere, maatschappelijke belang.
  4. Om de Meetlat overzichtelijk te houden, is het formaat aangepast. De Meetlat bestaat nu uit 2 pagina’s A3, die je onder elkaar uitgeprint bijvoorbeeld aan de muur kunt hangen, bij het bespreken van de thema’s.

 

Wij willen de praktische bruikbaarheid van de Meetlat blijven verbeteren en vinden het belangrijk dat alle definities actueel en duidelijk zijn. Daarom zullen we teksten in de Meetlat aanscherpen als dat nodig is, met input van ervaringsdeskundigen, experts en koplopers in de sociale incassowereld. Heb je suggesties? Laat het ons weten!

 

Nieuw: Handleidingen voor guided- en self assessment

Naast de beknopte werkinstructie op de Meetlat zelf, zijn er nu ook twee handleidingen beschikbaar voor het gebruik van de Meetlat. In deze handleidingen staat praktisch uitgelegd hoe je deze kunt gebruiken binnen de organisatie. Er is een handleiding voor het doorlopen van een basistraject met self assessment en een handleiding voor een traject met extra ondersteuning en onderzoek door Purpose (guided assessment).

 

Nieuw: Invultemplate

Om het gebruik van de Meetlat nóg makkelijker te maken is er een digitaal invultemplate ontwikkeld. Deze maakt het nog gemakkelijker om digitaal een score en een toelichting in vullen voor de huidige en gewenste situatie.

 

De handleidingen en invultemplate zijn beschikbaar voor organisaties die met ondersteuning van Purpose een meetlat-project willen doen. Wil je hier meer over weten, neem contact met ons op!

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.