#Nieuws

Korte film 'Ruimte voor toekomst' toont waarde van financiële hulpverlening

15-09-2022

Tijdens het NVVK-congres op 15 september is een korte film in première gegaan. De film is gemaakt door vijf koppels van steeds een hulpverlener en een hulpvrager. Zij hebben dit onder begeleiding van een professioneel filmbedrijf gemaakt. Op een impactvolle manier laten de hulpverleners en hulpvragers in de film zien wat de waarde is van financiële hulpverlening. De film is zeer de moeite waard om te bekijken, voor iedereen die geïnteresseerd is in schuldhulpverlening.

De meetbare & merkbare waarde van financiële hulpverlening

De film is gemaakt in het kader van het 90-jarig bestaan van de NVVK, de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. In oktober 2021 heeft de NVVK aan Purpose gevraagd om de waarde van financiële hulpverlening inzichtelijk te maken. We hebben hiervoor een onderzoek gedaan volgens onze Meetbaar & Merkbaar filosofie. Deze filosofie gaat er vanuit dat sommige effecten kunnen worden gemeten, maar dat je sommige effecten alleen maar kunt ervaren (merkbaar). Door vanuit zowel het meetbare als het merkbare perspectief te kijken, wordt de waarde volledig zichtbaar. Daarom bestaat het onderzoek uit twee delen:

 

Meetbaar – Een effectmeting naar de effecten van financiële hulpverlening op meerdere leefgebieden en een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

 

Merkbaar – Een filmproject, waarbij hulpvragers en hulpverleners hun eigen ervaringen filmen en daarop reflecteren. Dit wordt ook wel ‘participatory video’ genoemd.

 

De methode van participatief video maken

Het participatief video maken is relatief nieuw in Nederland. In Afrika is deze vorm gangbaar, vooral om achtergestelde groepen een stem te geven. De hulpvragers en hulpverleners waren zelf de onderzoekers, die samen hun verhaal vertelden. Wij hebben deze methode toegepast om de emoties en beleving rondom schuldenproblematiek invoelbaar te maken. Tegelijkertijd wilden we een professioneel product maken. Dit leverde wel een spanningsveld op tussen participatief werken en geregisseerd een film produceren. Uiteindelijk hebben we hierin met elkaar een goede balans gevonden.

Potentie voor de toekomst

Participatief video maken blijkt een zeer welkome aanvulling in het palet van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het verdient dan ook om vaker te worden ingezet om achtergestelde groepen een stem te geven. Het maakt emoties en beleving merkbaar. En in combinatie met een meetbaar onderzoek, dat de cijfers erachter toont zoals de effectmeting in dit project, vertel je zo het hele verhaal.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.