#Innovatie

Animatieplatform in schuldhulpverlening

Evaluatie

In het kort

Veel (kwetsbare) inwoners worden geconfronteerd met ingewikkelde procedures en onderwerpen. Wat is een goede oplossing voor begrijpelijke voorlichting?

In een pilot met 7 gemeenten en financieel hulpverlenersorganisatie Plangroep onderzocht Purpose de toepassing van een animatieplatform voor kwetsbare schuldhulpcliënten.

Evaluatie Pilot Animatieplatform 2023

Download rapport

Projectinformatie

Samenwerking

Indiveo

Loopduur

oktober 2022 – juni 2023

Rol Purpose

Adviseur, procesbegeleider en evaluator

Purposeteam

Art-Jan en Doekes

Voorlichting in begrijpelijke taal

Om het sociaal domein begrijpelijk te maken voor elke inwoner is het idee ontstaan om in samenwerking met Indiveo uitleganimaties te ontwikkelen die iedere organisatie kan gebruiken.

Indiveo maakt zorg al begrijpelijk met animaties. Is dit ook haalbaar binnen het sociaal domein? In een pilot heeft Purpose de toepassing getest van een animatieplatform voor kwetsbare schuldhulpcliënten.

Wat maakt dit project uniek?

Het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van uitleganimaties in de schuldhulpverlening met verschillende gemeenten is iets om trots op te zijn.

De pilot als kickstart

84% van de hulpverleners geeft aan graag te willen blijven werken met de uitleganimaties (Divi’s) en het aantal Divi’s uit te willen breiden.

De uitwisseling van geleerde lessen en best practices in de pilot heeft gezorgd voor een steile leercurve.

Wat is de vervolgstap?

Het animatieplatform biedt kansen in de financiële hulpverlening voor kwetsbare cliënten. De lessen uit de pilot helpen bij verdere optimalisatie van deze ‘Divi’s’ en het platform in het sociaal domein.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Art-Jan de Kwant.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.