Beter toekomstperspectief voor Haagse jongeren

Vijftig Haagse jongeren krijgen een kans op een betere toekomst

‘JA voor een Kans’ is een initiatief van de Haagse fondsen en heeft als doel om in 2018 vijftig jongeren (terug) naar school of werk te helpen. Zij doen dit door samen te werken met bestaande leerwerkprojecten in de stad. Daarnaast krijgen alle jongeren verschillende extra trainingen. De kern van de aanpak bestaat uit het bieden van persoonlijke aandacht en perspectief op betaald werk.

 

Leerwerkproject ‘JA voor een Kans’ wil graag weten hoe het nóg effectiever kan worden

‘JA voor een Kans’ heeft Purpose gevraagd om mee te denken over hoe zij het project beter kunnen inrichten, om de kansen op een betaalde baan of opleiding voor deze jongeren zo groot mogelijk te maken. Hiervoor onderzochten wij eerst wat de factoren zijn die zorgen dat jongeren echt gemotiveerd blijven om hun eigen toekomstperspectief te verbeteren.

 

We legden vragenlijsten voor aan de jongeren die meededen aan het project en wij interviewden hen over hun drijfveren. Dit deden we op de locatie van hun leerwerktraject: bij de ene jongere was dat bijvoorbeeld een bouwplaats, bij de andere een hippe brasserie. Om zoveel mogelijk perspectieven mee te nemen interviewden we niet alleen de jongeren zelf, maar ook hun leerwerkplekbegeleiders, hulpverleners en de projectmedewerkers van ‘JA voor een Kans’.


Jongere aan het leren   unsplash 112000804529

Project levert direct toepasbare verbeterideeën op

De inzichten uit het onderzoek en de interviews vormden de basis voor een creatief proces, waarin wij samen met de projectmedewerkers verbeterideeën bedachten, die bij voorkeur direct toepasbaar zijn. Purpose rondde haar bijdrage aan het project af op 21 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst, waar wij de inzichten en verbeterideeën presenteerden. Daar waren ook medewerkers van andere fondsen, de gemeente Den Haag en de leerwerkbegeleiders bij, waarna wij samen met hen een bezoek brachten aan een aantal van de leerwerktrajecten. 

 

Met dit project draagt Purpose actief bij aan het vergroten van de kans op een betere toekomst voor vijftig probleemjongeren die meedraaien in ‘JA voor een Kans’. Daarnaast hopen we dat de learnings en ideeën ook andere initiatieven zullen inspireren en beter maken, zowel in regio Den Haag als daarbuiten.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Dick-Jan Abbringh


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case